Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Ziemstwo-kredytowe-stare-1838-001
Wczytywanie mapy…
Obiekt zabytkowy

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-242
w dniu 10 grudnia 1982 r.[1]

Ziemstwo Kredytowe - "Landschafta Poznańska" - pierwszą polską instytucją udzielającą kredytów w zaborze pruskim była utworzona w 1821 roku tzw. ,,Landschafta Poznańska”, w 1883 roku zmieniono nazwę na ,,Posener Landschaft” czyli Poznańskie Ziemstwo Kredytowe. Było to stowarzyszenie właścicieli nieruchomości ziemskich województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, którego celem było udzielanie korzystnych kredytów polskim przedsiębiorcom i właścicielom ziemskim. W 1890 roku powstał przy Ziemstwie bank, który od 1896 roku nazwano Bankiem Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. O sukcesie Ziemstwa świadczy fakt, że już w latach 50 XIX wieku, dzięki staraniom władz rozbiorowych, powstała niemiecka, tzw. nowa landszafta, która skutecznie eliminowała z gry niewygodną polską odpowiedniczkę.

By podkreślić rangę instytucji, jednej z najważniejszych wówczas dla polskiego życia gospodarczego, zdecydowano o budowie siedziby Ziemstwa Kredytowego. Siedziba powstała w latach 1837 – 38 na narożniku ulicy Friedrichstrasse (23 Lutego) i Wilhelms-Strasse (Aleja Marcinkowskiego), projekt Augusta Sollera , autorem prac rzeźbiarskich był rodowity poznaniak, profesor Karol Ceptowski. Budynek, z ciekawie ściętym narożnikiem, na parterze znajdowały się biura, skarbce i kasy. Na pierwszym piętrze imponującej wielkości, dwukondygnacyjna sala posiedzeń oraz mieszkania dyrektorów, na drugim znajdowały się mieszkania pracowników.

Główne wejście poprzedzone portykiem arkadowym wspartym na filarach podtrzymujących balkon. Wyżej dwukondygnacyjne okna sali posiedzeń, nad oknami kartusze herbowe a po bokach figury Cerera – symbolu rolnictwa z rogiem obfitości i kłosem zbóż w rękach i Cybelia – symbolu handlu. Przed II wojną światową mieściła się w gmachu siedziba Starostwa Krajowego w Poznaniu.

W 1945 r., podczas walk o Poznań, obiekt strawił pożar. Później go odbudowano, ale już bez architektonicznych detali i historycznej dekoracji i obniżono o jedno piętro. W 2013 roku zakończono rewitalizację gmachu głównego wykorzystując przedwojenne zdjęcia. Podczas rewitalizacji zmieniono kolor elewacji na piaskowy ( długie lata funkcjonował zielony), przywrócono detale - nad oknami kartusze herbowe i alegorie rolnictwa Cerera i przemysłu Cybelia.

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 roku o likwidacji towarzystw kredytowych wszystkie towarzystwa kredytowe miejskie i ziemskie pozbawione zostały koncesji i wprowadzone w stan likwidacji.

ASP[]

W 1958 roku zadomowiła się w gmachu powstała w 1919 r Szkoła Sztuk Zdobniczych, którą później przemianowano na Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, która w 1996 roku uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych a od 29 kwietnia 2010 roku Uniwersytetu Artystycznego.

Źródła[]

Galeria[]

Advertisement