Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Przebieg zachodniego koryta Warty na planie XV-wiecznego Poznania

Przebieg Zgniłej Warty na planie z roku 1888

Zgniła Warta (in. Leniwa Warta) - zachodnie koryto Warty, zasypane w latach 1896-1898, opływające od zachodu wyspę Groblę pomiędzy Piaskami i Garbarami a Groblą. Na współczesnym planie miasta jej przebieg dobrze oddaje ulica Mostowa. Odnoga łączyła się z głównej korytem rzeki przy moście Chwaliszewskim, na południowym jej krańcu usytuowana była Śluza Grobelna.

Na wysokości obecnej Magdalenki do Zgniłej Warty uchodziła struga Karmelicka.

Geneza nazwy

Zachodnia odnoga Warty miała szerokość około czterokrotnie mniejszą niż wschodnie, główne koryto rzeki. Odnoga miała charakter zastojowy i z biegiem lat ulegała zawężaniu. Zaduch stojącej wody, potęgowany przez fetor wyrzucanych do niej śmieci oraz fekaliów, przyczynił się do charakterystycznej nazwy.

Historia odnogi

Po wielkim pożarze miasta w roku 1803, który strawił niemal połowę Poznania, koryto uregulowano poprzez wyrównanie brzegów.

Po wielkiej powodzi, która nawiedziła Poznań w roku 1888 zbudowano nową sieć kanalizacyjną obejmująca tereny ograniczone murami Twierdzy Poznań. Pełniące dotychczas funkcję odbiorników ścieków miejskich i podmiejskich cieki wodne takie jak Zgniła Warta, Struga Karmelicka czy Struga Rybacka okazały się zbędne i zostały zasypane bądź zasklepione.

Na początku XX wieku tereny dawniej zajmowane przez cieki wodne zaczęły zajmować pierwsze kamienice.

Współczesne problemy budowlane

Uszkodzenia budynków spotykane współcześnie na ulicy Grobla można bezpośrednio przypisać ich położeniu w strefie zasypanego koryta Zgniłej Warty[1].

Przypisy

Advertisement