Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Zgniła Warta mapa 1400

Przebieg zachodniego koryta Warty na planie XV-wiecznego Poznania

Zgniła Warta mapa 1888

Przebieg Zgniłej Warty na planie z roku 1888

Zgniła Warta (in. Leniwa Warta) - zachodnie koryto Warty, zasypane w latach 1896-1898, opływające od zachodu wyspę Groblę pomiędzy Piaskami i Garbarami a Groblą. Na współczesnym planie miasta jej przebieg dobrze oddaje ulica Mostowa. Odnoga łączyła się z głównej korytem rzeki przy moście Chwaliszewskim, na południowym jej krańcu usytuowana była Śluza Grobelna.

Na wysokości obecnej Magdalenki do Zgniłej Warty uchodziła struga Karmelicka.

Geneza nazwy[]

Zachodnia odnoga Warty miała szerokość około czterokrotnie mniejszą niż wschodnie, główne koryto rzeki. Odnoga miała charakter zastojowy i z biegiem lat ulegała zawężaniu. Zaduch stojącej wody, potęgowany przez fetor wyrzucanych do niej śmieci oraz fekaliów, przyczynił się do charakterystycznej nazwy.

Historia odnogi[]

Po wielkim pożarze miasta w roku 1803, który strawił niemal połowę Poznania, koryto uregulowano poprzez wyrównanie brzegów.

Po wielkiej powodzi, która nawiedziła Poznań w roku 1888 zbudowano nową sieć kanalizacyjną obejmująca tereny ograniczone murami Twierdzy Poznań. Pełniące dotychczas funkcję odbiorników ścieków miejskich i podmiejskich cieki wodne takie jak Zgniła Warta, Struga Karmelicka czy Struga Rybacka okazały się zbędne i zostały zasypane bądź zasklepione.

Na początku XX wieku tereny dawniej zajmowane przez cieki wodne zaczęły zajmować pierwsze kamienice.

Współczesne problemy budowlane[]

Uszkodzenia budynków spotykane współcześnie na ulicy Grobla można bezpośrednio przypisać ich położeniu w strefie zasypanego koryta Zgniłej Warty[1].

Przypisy[]

Advertisement