Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Zamek w Kórniku

Zamek w Kórniku

Zamek wchodzi w skład zespołu zamkowo – parkowego i wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli został uznany jako pomnik historii - Rozporządzeniem Prezydenta RP z 15 czerwca 2011 roku (Dz.U. nr 143, poz. 836)

Zespół zamkowy składa się z: zamku, mostu, parku, dziedzińca, dziedzińca, 3 oficyn pałacowych, oficyny folwarcznej i zabudowań

1

folwarcznych tzw. Prowentu,

Zamek kórnicki ta istniejąca od czasów średniowiecza rezydencja, będąca w swej historii w posiadaniu kilku znakomitych rodów możnowładczych – wraz z założeniem parkowym i kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli majątku, tworzą zespół o spójnym artystycznie charakterze. Kórnik jest doskonałym

Konc 010

ucieleśnieniem romantycznej wizji siedziby arystokratycznej, właściwej dla XIX-wiecznej polskiej kultury, która łączy potrzebę upamiętnienia swego rodu z ambicjami o charakterze patriotycznym, przejawiającymi się w kolekcjonowaniu narodowych pamiątek i czynieniu z własnej rezydencji swoistej oprawy dla nich. Kulturotwórcza rola miejsca kontynuowana jest dziś przez Polską Akademię Nauk – opiekuna działającej tu biblioteki i muzeum.__FLAGS__

Architektura zamku[]

Obecny kształt zamku nawiązuje do neogotyku angielskiego, jednego z historyzujących stylów popularnych w XIX w. Jest kompilacją różnych wzorów i jest uważany za jeden z najpiękniejszych polskich przykładów nowożytnej architektury neogotyckiej..

Gmach przyciąga uwagę nie tylko ze względu na duże wartości estetyczne jego formy, ale przede wszystkim z powodu wspaniałych, zachowanych niemal bez zmian XIX wiecznych wnętrz. Pełnią one dzisiaj funkcje muzealne i wyposażone są w tak wielką liczbę pamiątek historycznych, rzeźb, mebli, militariów, obrazów, trofeów myśliwskich, zbiorów podróżniczych, etnograficznych oraz archeologicznych, że na szczegółowe zapoznanie się z całością należy zarezerwować niemal cały dzień. Sale zamkowe udostępnione do zwiedzania mieszczą się na dwóch kondygnacjach pokrytych zabytkową posadzką, w związku z czym obligatoryjne jest zakładanie przy wejściu do komnat wielgachnych, sympatycznych kapuci ochronnych.

Advertisement