Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Wczytywanie mapy…
Długość:262 m
Dzielnice:Grunwald, Łazarz
Zakres numerów:1-2, 7
Kody pocztowe: 60-788
Zdjęcia:zobacz pełną galerię
Stolarska 099

Ulica Stolarska - mała uliczka załamana pod kątem prostym łącząca Grunwaldzką ze Śniadeckich.

Przynależność[]

Ulica/plac należy[1] do rejonu:

  • samorządu lokalnego Św. Łazarz;
  • Szkoły Podstawowej nr 26 oraz Gimnazjum nr 33;
  • parafii Świętego Michała Archanioła;
  • obwodu wyborczego okręg II obwód 49;
  • obwodu wyborczego do rad osiedli okręg I-Św.Łazarz obwód 1;
  • komisariatu komisariat Targi rewir I rejon 1.

Historia[]

Ulica została włączona w granice miasta w roku 1900 pod nazwą Bavariastrasse, którą otrzymała od znajdującego się przy ulicy browaru Bavaria. Prowadziła wówczas tylko od Grunwaldzkiej do browaru.

Obecną nazwę (związaną z zakładami stolarskimi mieszczącymi się przy ulicy do roku 1929) otrzymała w roku 1920. Po likwidacji zakładów stolarskich w roku 1929 halę wykupiła parafia św. Michała Archanioła i przebudowała ją na dwupoziomowy kościół św. Michała Archanioła, wtedy też wykształcił się ostatecznie odcinek Stolarskiej od strony Śniadeckich.

Przy ulicy[]

  • Obiekt zabytkowy na narożniku ulicy Stolarskiej i Grunwaldzkiej nr 20a znajduje się wschodnie skrzydło zabytkowej kamienicy Bolesława Richalieu. Zbudowana w latach 1901-1902 według projektu Paula Pitta. Bolesław Richelieu był właściciel firmy sztukatorskiej, współpracującej z Paulem Pittem. Umieszczona w rejestrze zabytków pod numerem A–469 od 14 czerwca 2002 r.
  • Obiekt zabytkowy - dawny Hotel Polonia, obecnie Specjalistyczny Szpital Kliniczny UM. W rejestrze zabytków pod numerem A-254 z 20 października 1984 r.
  • Obiekt zabytkowy nr 7 - kościół św. Michała Archanioła, dawniej teren Brauerei Bavaria. W rejestrze zabytków por numerem 659/Wlkp/A z 13 marca 2008 r.
  • Obiekt zabytkowy strażnica pożarowa - na terenie między Stolarską, Śniadeckich i Grunwaldzką istniał w ubiegłym wieku ogród rozrywkowy. Na terenie tego ogrodu w roku 1908 zbudowano  dla strażaków z Jeżyc nową strażnicę. Fritz Teubner zaprojektował i wybudowano budynek murowano-szachulcowy, pomieszczenia na sprzęt dla strażaków na piętrze, stajnia dla koni na dole. Rok później dobudowano kuźnię i pomieszczenia socjalne. Strażnica Jeżycka jest zabytkiem - znajduje się w rejestrze zabytków pod numerem A-293 z 21 października 1986 r.

Źródła[]

Galeria[]

Advertisement