Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Ozdobna winieta pierwszego numeru Tygodnika

Tygodnik Wielkopolski (naukowy, artystyczny i literacki) - czasopismo literackie wydawane w Poznaniu w latach 1871-1874 (numer wstępny ukazał się 15 grudnia 1870 r.) nakładem drukarni Ludwika Merzbacha. Pierwszy numer opublikowano 1 stycznia 1871 r. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był Edmund Callier. „Duchową” pieczę nad Tygodnikiem sprawował Karol Libelt.

Program

Powstanie Tygodnika poprzedził okres 20-letniej stagnacji w prasie literackiej. Ukazująca się od roku 1869 „Sobótka”, o dość lekkiej tematyce, podlegała krytyce, głównie z uwagi na bezbarwność polityczną.

Edmund Callier stworzył wraz z grupą młodych literatów w grudniu 1870 r. wydawnictwo dojrzałe, naukowe i zaangażowane w walkę o wolność Polski. Z uwagi na zakaz publikacji treści jawnie politycznych, program swój „Tygodnik Wielkopolski” realizował poprzez literaturę. „Sobótka” połączyła się z nowym tytułem prasowym.

Reakcja władz pruskich

Ukazujące się co sobotę pismo zbierało bardzo pozytywne recenzje, co nie uszło uwadze władz zaborczych. Niektórzy współpracownicy Tygodnika otrzymali sądowy nakaz opuszczenia granic państwa. W roku 1873 redaktorem naczelnym został Władysław M. Olendzki łagodzący program pisma. Na początku roku 1874 stanowisko redaktora naczelnego objął Władysław Chotomski, który kilka miesięcy później odkupił wydawnictwo od Calliera.

Współpracownicy

Wokół „Tygodnika” skupiła się młoda, postępowa inteligencja, m. in. publicysta Władysław Olendzki, poeci Władysław Bełza i Ordon. Współpracownikami „Tygodnika” byli wybitni uczeni i pisarze, np. Eliza Orzeszkowa, Wincenty Pol, Wojciech Kętrzyński, Walerian Przyborowski czy Karol Libelt.

Koniec Tygodnika

Kolejne numery cieszyły się coraz mniejszych zainteresowaniem czytelników, ostatecznie zmalało ono po zakończeniu publikowania w odcinkach powieści „W przededniu” Iwana Turgieniewa. Ostatni numer Tygodnika ukazał się 26 września 1874 roku.

Advertisement