Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
6 Szpital Przemienienia Pańskiego
6a Szpital Przemienienia Pańskiego

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dawniej: Szpital Sióstr Miłosierdzia) znajduje się przy ul. Długiej 1/2.

Historia[]

Stan higieny w porozbiorowym Poznaniu zmusił władze pruskie oraz mieszkańców do podjęcia wysiłku w celu zorganizowania szpitala miejskiego. Początkowo nie udało się zrealizować pierwszego pomysłu, dopiero w latach 1821-22 zorganizowano akcję składkową pod patronatem księżnej Ludwiki, żony namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego Antoniego Henryka Radziwiłła.

Zdecydowano, że szpital mają poprowadzić siostry szarytki. Zbiórka prowadzona siłami ludności polskiej zakończyła się sukcesem - sam hrabia Edward Raczyński przekazał sumę 20.000 talarów.

Szpital umieszczono w prawym skrzydle gmachu klasztoru bernardynek - po skasowanym klasztorze przy ulicy Długiej. W dniu 1 stycznia 1823 roku nastąpiło otwarcie Szpitala Sióstr Miłosierdzia - pierwszego i przez pewien czas jedynego cywilnego zakładu leczniczego w Poznaniu. W 1828 roku powstała w szpitalu pierwsza na ziemiach polskich regularnie działającą przychodnia, którą zorganizował Karol Marcinkowski, przekazując na potrzeby przychodni swoją roczną pensję.

Początkowo szpital posiadał dwie sale chorych oraz 4 separatki i liczył w sumie 30 łóżek. W miarę upływu czasu szpital rozbudowywano, przybywało łóżek: w roku 1854 było ich 160, w roku 1918 – 200, w roku 1939 szpital dysponował 300-350 łóżkami.  

Szpital kilka razy rozbudowywany - w 1824 roku dobudowano skrzydło wschodnie wzdłuż ulicy Garbary. W latach 1925-1932 na potrzeby Uniwersyteckiej Kliniki Chirurgicznej nastąpiła kolejna rozbudowa, w stylu neoklasycznym, według projektu Stefana Cybichowskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej powstało skrzydło zachodnie.

W 1945 r. szpital został poważnie uszkodzony, jednak już w 1946 roku zaczął przyjmować chorych. W 1950 r. utworzono Akademię Medyczną i szpital został włączony do Uczelni z I Kliniką Chirurgii Ogólnej, I Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kliniką Okulistyczną.

Szpital został wpisany do rejestru zabytków od 25 kwietnia 1966 r. pod nr A 158 jako Klasztor Bernardynek.

Teraz szpital składa się z 14 oddziałów przy ul. Długiej 1/2, przy ul. Szamarzewskiego 82/84 i na Os. Rusa (Hospicjum Palium).

Advertisement