Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
7 022 Kopia

Ten dynks trzeba narychtować, tej!

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tego artykułu. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

22 031 - Kopia (2) Kopia

Widok od strony Katedry

Przepompownia ścieków - zabytkowy budynek powstały w 1909 roku, wg projektu architekta Fritza Teubnera, mieszczący się przy ul. Garbary.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście to w dużym stopniu dzieło Edwarda Raczyńskiego, który rozbudował poznańskie wodociągi i przekazał je miastu w 1847 r. Stację wodociągową zlokalizowano na terenie gazowni, do dziś będącej jedną z zabytkowych perełek Poznania. W 1888 roku zaczęto tworzyć kanalizację, a w 1904 zaczęto budować przepompownię ścieków.

Odnowiony, liczący ponad 100 lat zabytkowy budynek jest niewątpliwą atrakcją lewobrzeżnej części Poznania. Obiekt cały czas jest eksploatowany, nie pełni więc tylko funkcji ozdobnej. Jak dawniej, mieści się tutaj przepompownia ścieków, która jest budowlą naziemną i wraz z zespołem pomp próżniowych umożliwia tłoczenie ścieków z lewobrzeżnej zlewni miasta do Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków oraz Centralnej Oczyszczalni Ścieków w pobliskich Koziegłowach.

Można powiedzieć, że mottem modernizacji w 2000 r. było założenie, że przez następne 50 lat przepompownia ma pracować bezkolizyjnie. To jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie. Jest cennym uzupełnieniem poznańskiego systemu kanalizacyjnego

– powiada rzeczniczka Aquanetu.

Advertisement