Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Powodz 1698 3

Tablica umieszczona na kolumnie w Kościele Bożego Ciała

Powodz 1698 1

Znak powodziowy umieszczony na kolumnie w budynku Psałterii na Ostrowie Tumskim

Powódź w 1698 roku - wystąpiła podczas świąt Wielkiej Nocy (30-31 marca). Wylała wówczas Warta, a woda zalała okoliczne pola i dużą część miasta Poznania - niszcząc mosty: m.in. Chwaliszewski i Wielki oraz zalała kościół farny. Na domiar złego, wybuchła zaraza, która zdziesiątkowała ludność miasta i okolic. Do tego dochodziły ciągłe napady i rabunki dokonywane przez wojska szwedzkie. O powodzi przypomina tablica z czarnego marmuru umieszczona na pierwszym filarze od prezbiterium, między nawą główną a boczną od strony południowej w Kościele Bożego Ciała - przy tablicy brak jest znaku, który odpowiadałby zanotowanemu stanowi wody. O poziomie wody świadczy zaś znak powodziowy umieszczony na kolumnie w budynku Psałterii na Ostrowie Tumskim.

Tak relacjonował wydarzenia jeden ze świadków:

W same wielkanocne święta przybierać poczęła nasza rzeka, którą zowią Wartą, i tak bardzo rozlała, że aż poręcze z mostu wielkiego wszystkie zniosła. Z tejże powodzi w kościele farnym Marii Magdaleny groby się porozwalały, ławy pomieszała woda. Po ulicach: Wodnej, Woźnej i Wielkiej jeździć musieli na tratwach z drzewa porobionych, po Rynku osobliwie tą stroną, gdzie pręgierz, była woda wysoko, że ledwie nie zalała u pręgierza ostatniego stopnia od wierzchu. Z bud śledziowych oknami ludzie po dachach wychodzić musieli i na łodziach tamtą stronę do kościoła teraźniejszego ojców franciszkanów naprzeciwko zamkowi udawali się, bo wszystkie kościoły woda pozalewała, a osobliwie u ojców dominikanów, którym wszystko sklepienie od wierzchu, także filary w wielkim chórze wniwecz się porozwalały i filary w proch się powaliły, gdy tylko kozły na murach z dachówką zostały i organy się tylko zostały przy murze. Wszystkie młyny na Warcie woda porujnowała. Był natomiast w Poznaniu prezydentem Rudolf Andrzej Margowski, doktor medycyny, człowiek porządny.

Źródła[]

Advertisement