Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

luftschutzraum

Strzałka na murze szpitala im. H. Święcickiego

Do dziś istnieją w Poznaniu pozostałości po schronach lotniczych z czasów II wojny światowej zlokalizowanych w piwnicach budynków.

Do tego celu adoptowano piwnice w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Sam proces adaptacji sprowadzał się najczęściej do zamurowywania okien lub wstawiania solidnych metalowych okiennic. Czasami wymieniano drzwi na metalowe oraz gromadzono sprzęt gaśniczy. Zdarzało się, że w budynkach tworzących zwartą zabudowę, w murach wykuwano przejścia do sąsiednich piwnic. W ten sposób powstawał system pomieszczeń, który zapewniał większą możliwość ewakuacji w razie zagruzowania jednego z wejść.

Nie zapominano o starannym oznakowaniu zejść do schronów. Na murach malowano białe strzałki (czasami z napisem „luftschutzraum”). Podobnie oznaczano okienka piwniczne, co miało w wypadku zburzenia domu, umożliwić szybką akcję ratunkową, dostęp powietrza i odgruzowanie uwięzionych tam ludzi. Takie wyjścia ewakuacyjne oznaczano za pomocą pionowych strzałek skierowanych w dół. Zaś strzałki poziome oznaczały wejścia do schronów. Na ścianach malowano również tzw. krzyże (strzałki poziome i w dół), które wskazywały połączenia schronów w piwnicy – miejsce wyburzenia ścian między budynkami; oraz strzałki „wężyki” oznaczające wlot powietrza.

Do dzisiaj w Poznaniu przetrwało niewiele takich oznaczeń z czasów okupacji. Często zostały one w ramach remontu budynków otynkowane lub po prostu zamalowane. W ostatnim czasie, podczas remontu fasady, zniknęły strzałki z gmachu Akademii Medycznej przy ul. Fredry.

Źródła

Advertisement