Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Piotr Kołodziejczyk - urzędnik państwowy i samorządowy. W okresie PRL działacz opozycji. W latach 1997-2001 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od 2004 roku pełnił funkcję Sekretarza Miasta Poznania, z której został odwołany w 2010 roku. W latach 2010-2012 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji a następnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Advertisement