Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Jedna z kopuł obserwatorium

Jedna z kopuł obserwatorium

Wczytywanie mapy…
Folwark Palaczy

Główny budynek - niegdyś folwark Palaczy

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza - obserwatorium astronomiczne należące do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Słonecznej 36 (Grunwald).

Budynek który zajmuje obserwatorium jest również nazywany folwarkiem Palaczów, należący w XIX wieku do Macieja Palacza. Budynek jest wpisany w rejestr zabytków miasta Poznania pod nr A 370.

Historia[]

Budynek Obserwatorium Astronomicznego w 1923 roku

Budynek Obserwatorium Astronomicznego w 1923 roku

Zegar kwarcowy 1950

Zegar kwarcowy zbudowany w obserwatorium w 1950 roku

Kamera do obserwacji sztucznych satelitów Ziemi

Kamera do obserwacji sztucznych satelitów Ziemi (lata 60-te)

Zeiss 20cm

historyczny refraktor Zeiss (20 cm). Na stanie Obserwatorium od lat 20-stych.

W 1919, r. po formalnym powstaniu Uniwersytetu w Poznaniu, rektor Heliodor Święcicki polecił zorganizować uczelniane obserwatorium astronomiczne. Zadanie to powierzył Kazimierzowi Graffowi.

Na siedzibę placówki wybrano willę przy ul. Palacza 63. Instrumenty badawcze planowano natomiast rozmieścić w Mosinie, ale problamy finansowe zadecydowały o wstrzymaniu inwestycji. Wybuch wojny z z Rosją w 1920 roku całkowicie przekreślił plany obserwatorium poza miastem.

W roku 1922 otwarto pierwsze studia astronomiczne, początkowe przeznaczone dla 5 studentów. Obserwatorium głównie badało komety i asteroidy, skupiając się na astrometrii.

W 1929 roku, po objęciu kierownictwa nad placówką przez dr. hab. Józefa Witkowskiego, obserwatorium rozszerzyło swoją działalność. Zaczęło brać udział w międzynarodowych projektach oraz zagranicznych ekspedycjach.

Druga Wojna Światowa[]

Obserwatorium nie poniosło znacznych zniszczeń podczas wojny, chociaż na jej czas musiało zawiesić swoją działalność.

Obecnie[]

Placówka jest samodzielnym Instytutem w strukturze Wydziału Fizyki UAM. Zatrudnia 35 pracowników. Prowadzone są dni otwarte oraz wycieczki edukacyjne dla grup szkolnych i przedszkolnych. Regularnie organizowane są też otwarte wykłady popularnonaukowe. Po każdej prelekcji możliwe jest zwiedzanie obserwatorium oraz (jeżeli warunki są odpowiednie) obserwacja nieba.

Poznańskie obserwatorium jest również współorganizatorem międzynarodowych konferencji astronomicznych.

Główny obszar działania:[]

  • Astrometria fundamentalna (układy odniesienia, absolutne wyznaczanie współrzędnych, refrakcja astronomiczna)
  • Dynamika Sztucznych Satelitów Ziemi (wyznaczanie orbit SSZ, perturbacje, śmieci kosmiczne)
  • Dynamika Małych Ciał Układu Planetarnego (orbity rojów meteoroid, perturbacje orbit komet w Obłoku Oorta)
  • Własności fizyczne planetoid (obserwacje fotometryczne zmian blasku, wyznaczanie modeli fizycznych)
  • Astrofizyka gwiazdowa (układy podwójne):
    • Poznański Teleskop Spektroskopowy
    • Globalny Teleskop Astrofizyczny

Osiągnięcia naukowe[]

  • Włożono duży wkład w obserwacje planetoidy podwójnej 90 Antiope. W dowód uznania dla obserwatorów z Poznania trzy z nowo odkrytych planetoid otrzymały nazwy: Michałowski, Kwiatkowski, Kryszczyńska.

Wyposażenie[]

Obecnie prowadzone są badania za pomocą dwóch teleskopów optycznych 20 cm refraktora Zeissa i 35 cm Cassegraina

Obserwatorium również posiada również placówkę w Borówcu w której znajduje się nowocześniejszy sprzęt pomiarowy.

Linki zewnętrzne[]

Advertisement