Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Rataje z lotu ptaka

Wczytywanie mapy…

Nowe Miasto - dawna dzielnica administracyjna miasta (największa z pięciu) wyznaczona decyzją Prezydium Rady Ministrów w roku 1954, obejmująca swymi granicami cały prawobrzeżny (wschodni) Poznań. Wbrew nazwie, w jego skład wchodziła również Śródka oraz Ostrów Tumski - najstarsze części Poznania.

Podział administracyjny obecnie

Po 1990 roku dzielnice zostały zlikwidowane, obecnie obszar miasta podzielony jest na 42 jednostki pomocnicze miasta, zwane również osiedlami. Niektóre urzędy nadal jednak używają podziału miasta na dzielnice w nazewnictwie swych oddziałów.

Advertisement