Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
MuzeumSienkiewiczaFront.jpg
Wczytywanie mapy…

Tablica na budynku muzeum (po lewej od wejścia)

Tablica po prawej stronie wejścia do muzeum

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza - muzeum biograficzne znajdujące się na Starym Rynku w Poznaniu, oddział Biblioteki Raczyńskich w pionie Zbiorów Specjalnych. W muzeum znajdują się dzieła Sienkiewicza napisane w 38 językach, pamiątki po podróżach pisarza oraz dzieła sztuki zainspirowane jego osobą i twórczością.

Historia

Muzeum powstało w czerwcu 1978 r. dzięki fundacji Ignacego Mosia. Fundacja ta w październiku poprzedniego roku przekazała kolekcję pamiątek po Henryku Sienkiewiczu dla dobra ogółu pod patronat Biblioteki Raczyńskich. 

Jednym z warunków darowizny było niepodzielne i nieprzerwane pozostawienie zbiorów w poznańskim Poznaniu.

Misja

Głównym zadaniem muzeum jest pokazywanie pamiątek po pisarzu, jego dorobku twórczego, związku pisarza z epoką oraz podtrzymywanie pamięci twórcy; ważnym problemem jest oddziaływanie na zwiedzających poprzez stworzenie odpowiedniego nastroju ekspozycji i komentarza.

Wnętrze

Ekspozycja – kolekcja Ignacego Mosia znalazła piękną oprawę w zabytkowych wnętrzach adaptowanych przez prof. Witolda Gyurkovicha. Ekspozycję muzealną zaaranżował projektant tak, że tłem dla zbiorów I. Mosia uczynił wnętrza salonów z przełomu XIX/XX w.

Zbiory

W poszczególnych salach znalazły miejsce wyroby rzemiosła artystycznego, dzieła sztuki, książki itp. – wszystkie z kręgu tematycznego „Sienkiewicz” oraz wątków z jego twórczości. Materiały dotyczące biografii pisarza wydane w 39 wersjach językowych umieszczone zostały w specjalnych szafach – tryptykach (fotografie z epoki pisarza, jego rodziny, przyjaciół, dokumenty, listy itp.). W szafach tych znajdują się także rysunki Wiesława Śniadeckiego – projekty scenografii do filmu „W pustyni i w puszczy”.

Zbiory przez lata były stale uzupełniane przez Ignacego Mosia w kolejnych fundacjach w latach 1983, 1987, 1993 i w przekazach bieżących, aż do jego śmierci (14 grudnia 2001 r.), a także przez dużą grupę prywatnych darczyńców i zakupy Biblioteki Raczyńskich.

Bezcennymi eksponatami są: odlew maski pośmiertnej i prawej dłoni pisarza wykonane przez rzeźbiarza F. K. Blacka, także rękopisy pisarza i osób z nim związanych, zdjęcia z epoki dotyczące Sienkiewicza i jego otoczenia, pierwsze wydania wszystkich powieści Sienkiewicza oraz  ich przekłady na 39 języków, a w zbiorach sztuki znajdują się prace m.in. P. Stachiewicza, K. Pochwalskiego, W. Łuskina, W. Boratyńskiego.

Oferta

Oferta muzeum obejmuje:

  • zwiedzanie ekspozycji stałej i wystaw czasowych, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00 (wycieczki należy zamawiać z wyprzedzeniem)
  • tematyczne lekcje z zakresu życia i twórczości H. Sienkiewicza
  • 10 wersji wystaw, które można wypożyczać; dotyczących twórczości i życia pisarza, m.in. „Quo vadis w sztuce”, „Kobiety w życiu Sienkiewicza”, „Podróże Sienkiewicza”, „Dzieci w życiu i twórczości Sienkiewicza”
  • uniwersalny zestaw podstawowych informacji o Sienkiewiczu w fotografii (z oryginałów stanowiących własność Muzeum)

Kontakt

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
Oddział Biblioteki Raczyńskich
Stary Rynek 84, 61-772 Poznań
Tel. 61-852-94-42 
Advertisement