Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Most Łacina na miedziorycie z dzieła Civitates orbis terrarum (rok 1618)

Wczytywanie mapy…
Quote3.png  A naprzód byliśmy na wizyi przedmieścia Grobla nazwanego gdzie wychodząc z Bramy Wodnej rachowaliśmy od tejże samej Bramy kroki aż do Mostu Wielkiego, których wyrachowaliśmy 1000. Wracając się zaś od tegoż mostu Wielkiego po prawej ręce ku Bramie Wodnej widzieliśmy niżej opisane dworce i domostwa spalone.  Quote2.png
Wizja wojsk rosyjskich spalonych budynków na przedmieściach Poznania, 8 lipca 1771

Most Łacina (in. Most Wielki) - historyczna przeprawa przez wschodnie koryto Warty łącząca Groblę z Łaciną. Trudno stwierdzić kiedy most ten został zbudowany. Źródła historyczne potwierdzają jednak, że istniał on przed rokiem 1450.

Most Wielki widoczny jest na wszystkich rycinach Poznania sprzed rozbiorów, w tym na najsłynniejszym miedziorycie z dzieła Civitates orbis terrarum z roku 1618.

Trudno przecenić wagę tego mostu dla poznańskiego transportu i komunikacji. W ciągu stuleci swojego istnienia był wielokrotnie niszczony przez pożary, powodzie i wojny, a następnie odbudowywany. Jego konstrukcja, podobnie jak pozostałych ówczesny poznańskich mostów, była drewniana.

Zniszczenia mostu

W 1656 r. Szwedzi spalili most.

Most Wielki uległ w końcu „ostatecznemu” zniszczeniu w styczniu 1771 roku podczas nieudanego ataku konfederatów barskich na miasto zajęte przez Rosjan. Komisja Dobrego Porządku prowadziła pewne działania ku odbudowie mostu w 1780 r., jednak bez skutku.

Odbudowa mostu nie znalazła się również w koncepcji Twierdzy Poznań opracowanej przez pruskie władze zaborcze.

Przeprawa promowa

Tuż koło Bramy Warcianej znajdowała się przystań promowa łącząca, przez cały okres XIX wieku, lewobrzeżną Groblę i prawobrzeżne Miasteczko zastępując zniszczoną przeprawę przez Wartę. W tym okresie jedynym „cywilnym” mostem łączącym oba brzegi Warty był most Chwaliszewski.

Information icon.svg Dowiedz się więcej w: Most Chwaliszewski

Most św. Rocha

Dopiero po po rozebraniu pruskich fortyfikacji na Grobli pojawiła się konieczne zbudowania nowej przeprawy przez Wartę. W 1913 roku oddano do użytku most Św. Rocha, który znajduje się śladzie dawnego Mostu Wielkiego.

Podczas budowy mostu św. Rocha natrafiono po stronie Miasteczka na pozostałości średniowiecznego mostu. Znaleziono resztki dębowych podpór mostowych wbitych co ok. 6 metrów na głębokość 2-3 metrów. Jeszcze wcześniej, bo w roku 1897, natrafiono na znakomicie zachowane fragmenty czworobocznych pali dębowych, niektóre o zaostrzonych końcach.

Information icon.svg Dowiedz się więcej w: Most św. Rocha

Źródła

Advertisement