Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Miecz świętego Piotra
Quote3  Papież ogłosił wówczas i ustanowił dla Kościoła poznańskiego człowieka o wiadomej sobie cnocie, wierze i religijności, Włocha Jordana, ze szlachetnego rodu rzymskiego, z rodziny i domu Orsinich. Po wyświęceniu i błogosławieństwie otrzymanym w Rzymie rozkazał mu papież w roku pańskim 966 udać się do Królestwa Polskiego, by tam kierował kościołem. Ten sam papież Stefan, by uczynić początki Jordana milszymi dla kleru i ludu polskiego ofiarował mu miecz św. Piotra, którym apostoł, jak wierzą, miał odciąć uszy Malchiasza w Ogrodzie Oliwnym, może ten sam miecz a może inny zamiast tamtego i pobłogosławił na pamiątkę tak świetnego czynu apostoła; aby Kościół w Polsce posiadał jawny klejnot, którym mógłby się szczycić …. Ten sam miecz w kościele poznańskim także i dzisiaj otacza gorliwa cześć.  Quote2
Jan Długosz

Miecz św. Piotra - zgodnie z legendą jest to miecz, którym święty Piotr odciął ucho jednemu ze sług arcykapłanów, kiedy ci przybyli do gaju oliwnego by pojmać Jezusa. Miecz ten, a właściwie tasak ofiarował Mieszkowi I lub biskupowi Jordanowi papież Jan XIII w 968 roku.

Tasak przechowywany jest w skarbcu Muzeum Archidiecezjalnego na Ostrowie Tumskim.

Kontrowersje[]

Losy tej broni opisane zostały przez Jana Długosza w Vitae Episcoporum Posnaniensium, któremu wielokrotnie zarzucano niedokładność.

Broń nigdy nie została dokładnie przebadana, przez co nie potwierdzono jej faktycznego pochodzenia. Opinie specjalistów są podzielone. Niektórzy twierdzą, że miecz został wykuty na rubieżach Cesarstwa Rzymskiego w I wieku, inni natomiast że jest repliką tego miecza z okolic X wieku, inni ze bron została wykonana w XIV wieku.

Obecnie, nieważne która z powyższych teorii jest prawdziwa, miecz świętego Piotra jest, obok Szczerbca, polską sztuką broni o najdłuższej udokumentowanej historii.

Advertisement