Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Marzec 1968 na placu Mickiewicza

Demonstracja na placu Mickiewicza

Ten dynks trzeba narychtować, tej!

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tego artykułu. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Marzec 1968 (pot. wypadki lub wydarzenia marcowe) - kryzys polityczny spowodowany protestami studenckimi i brutalną reakcją na nie służb państwowych rozgrywającymi się w całym kraju w okresie marca 1968 r.

W Poznaniu główne wydarzenia miały miejsce w dniach od 12 do 16 marca.

Dwie największe demonstracje studentów miały miejsce w dniu 13 marca 1968 r. Pierwsza z nich rozpoczęła się ok. godziny 15:00 na placu Mickiewicza, druga w godzinach wieczornych na Winogradach. Pierwotnie studenci gromadzili się przed domami studenckimi - później demonstracje ruszyły w kierunku centrum. Obie demonstracje zostały spacyfikowane przez oddziały ZOMO.

Aktywnie w tych wydarzeniach uczestniczyli studenci m.in. Wyższej Szkoły Rolniczej.

14 marca odbyły się spotkania władz WSR ze studentami - zwołano je w celu wysłuchania studentów i podjęcia prób udzielenia im wyjaśnień.

W dniu 15 marca Senat WSR podjął odezwę do studentów, którą kolportowano w formie ulotek.

W tym czasie grupa studentów postanowiła zaprotestować przeciwko postępowaniu władz PRL. Studenci byli zaszokowani „hasłami w prasie, brutalnym biciem kobiet”. Studenci stworzyli ulotkę zatytułowaną „Wyjaśnienie”, którą zamierzano wręczać członkom PZPR i aktywu partyjnego z Wielkopolski, uczestnikom oficjalnego wiecu zaplanowanego na 16 marca.

Ulotki zostały przepisane przez studentów na maszynach do pisania i część z nich została następnie rozklejona i rozrzucona w różnych częściach miasta. W dniu 16 marca, kiedy trwał oficjalny wiec partyjny na placu Mickiewicza, a przed akademikami odbywała się kontrmanifestacja studentów, jeden z twórców ulotki został zatrzymany przez milicję.

Niebawem wszyscy autorzy ulotki „Wyjaśnienie” zostali zatrzymani - wszyscy byli studentami Wydziału Rolniczego WSR. 11 maja 1968 r. zawieszono ich w prawach studenta.

Advertisement