Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Marian Pokładecki pseud. „Zoli”, „Cybina”, „Witold”, „Ziemski” - żołnierz AK.

Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu.

Między 1931 a 1933 r. odbył służbę wojskową, gdzie ukończył kurs łączności, następnie szkołę podoficerską.

W trakcie Kampanii Wrześniowej ewakuowany wraz ze sztabem Naczelnego Wodza z Warszawy. Skąd udał się przez Rumunię, Jugosławię, Maltę do Francji i po jej kapitulacji ewakuował się do Wielkiej Brytanii. W Anglii przebywał w Blackpool, Renfrew i St. Andrews, gdzie był dowódcą radiostacji goniometrycznej. Między 15 marca a 29 grudnia 1942 r. skierowany do lotów rozpoznawczych nad terenami przewidywanymi na przyszłą inwazję wojsk alianckich. Później odbył w Cowdenbeath kurs łączności dla potrzeb pracy konspiracyjnej w kraju. Zaprzysiężony 4 marca 1943 r. i awansowany na plutonowego.

Przerzucony do Włoch 4 kwietnia 1943 r. już jako porucznik ze starszeństwem (na czas wojny). Skoczył do okupowanej Polski w okolice Mińska Mazowieckiego na placówkę „Pierzyna”. W kraju prowadził szkolenia z zakresu łączności. Po rozwiązaniu AK działał nieprzerwanie w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, jego łączniczką była także jego żona Janina Drozdowska vel Janina Radeska. 7 czerwca 1945 r. aresztowany przez UB, zwolniony po torturach 29 września 1945 r. po umorzeniu postępowania.

Odznaczony Virtuti Militari 5 kl. i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Źródła[]

Advertisement