Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Makieta Dawnego Poznania
Makieta - Kolegiata Farna
Wczytywanie mapy…
Poznan Braun Hohenberg

Miedzioryt z dzieła Civitates orbis terrarum - inspiracja twórców makiety

Makieta Dawnego Poznania - dostępna dla zwiedzających w podziemiach klasztoru oo. Franciszkanów na Górze Przemysła, pokazuje Poznań taki, jaki został przedstawiony na miedziorycie w dziele Civitates orbis terrarum z 1618 r.

Centralną część makiety zajmuje miasto na lewym brzegu Warty, w obrębie średniowiecznych murów. Prócz tego można obejrzeć miniaturę ważnego w historii miasta i państwa Polskiego Ostrowa Tumskiego oraz podmiejskich osad: Chwaliszewa, Garbar, Świętego Marcina i Świętego Wojciecha. W miniaturowym Poznaniu widać jak porządnie brukowany był w początkach XVII w. rynek, jak potężne były jego mury obronne, kościoły, stawiane na chwałę Bogu i Ratusz - świadectwo wielkości i bogactwa miasta, i jego mieszkańców.

Nagrany 27-minutowy komentarz opowiada o dawnym Poznaniu, o życiu, jakie prowadzili w nim poznaniacy i o tym, jak miasto zmieniło się przez wieki. System świateł rozświetla fragmenty miasta, o których akurat jest mowa. Porównując makietę ze współczesnym Poznaniem można dostrzec budowle stojące (czasem w zmienionej postaci, jak katedra) do dziś, ale także nieistniejącą np. kolegiatę św. Marii Magdaleny czy zamek Przemysła.

Informacje o makiecie[]

  • Skala: 1:150
  • Powierzchnia: ponad 50 m2
  • Liczba elementów: ponad 2000
  • Czas budowy: 6 lat
  • Ciężar gipsowej podstawy: ponad 1000 kg
Advertisement