Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
KMP logo
Quote3  Stworzyliśmy w roku 1923 pismo to z miłości dla miasta, w którym żyjemy, dla miasta dawnością wielkiego i zawsze żywotnego. Stworzyliśmy je dla mnożenia tej miłości u obywateli grodu naszego i umocnienia jego czci u innych. Ku temu celowi idziemy konsekwentnie i wytrwale. Wyniki tej pracy ujrzą potomni, nie my, pierwsi rzuceni na szaniec.  Quote2
Zygmunt Zaleski,
Kronika Miasta Poznania 1937, nr 3

Kronika Miasta Poznania - kwartalnik ukazujący się nakładem władz miasta od roku 1923 (do roku 1927 jako miesięcznik) poświęcony historii i współczesnemu Poznaniowi, założony i prowadzony nieprzerwanie do sierpnia 1939 przez Zygmunta Zaleskiego.

Po roku 1945[]

Pierwszy po wojnie numer Kroniki ukazał się w sierpniu 1945 roku. Jej wydawanie kontynuowano do roku 1950, kiedy „w związku z wzrastającymi tendencjami centralistycznymi uległa pochopnej likwidacji” (jak głosiła „oficjalna” wersja kilka lat później)[1].

Kolejny numer ukazał się dopiero w styczniu roku 1957. Po wznowieniu Kroniki postanowiono położyć nacisk na problemy współczesnego Poznania, w odróżnieniu od tematyki historycznej wydań sprzed roku 1950.

Zmiany po 1989[]

Rok 1990 przyniósł zmiany w składzie kolegium redakcyjnego (jego przewodniczącym został Jacek Wiesiołowski) i formule Kroniki. Rok zamknięto podwójnym numerem stanowiącym antologię artykułów dawnej KMP[2]. Powrócono także do koncepcji Biblioteki Kroniki Miasta Poznania.

Współczesność[]

Wydania Kroniki w ostatnich latach są zbiorem monografii opisujących historię, kulturę, zwyczaje, mieszkańców, dzielnice miasta. Są istotnym źródłem informacji przybliżając często zapomniane fakty czy postacie z historii.

Oprócz tomów zawierających monografie, w ramach Biblioteki Kroniki Miasta Poznania publikowane są wznowienia klasycznych już pozycji jak np. „Przechadzki po mieście” czy „Nazwy ulic w Poznaniu”.

W roku 1998 Kronika została odznaczona tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania[3].

Źródła[]

Kolegium redakcyjne[]

Obecny skład:

 • Jacek Wiesiołowski (Redaktor naczelny)
 • Zofia Kurzawa
 • Przemysław Matusik
 • Magdalena Mrugalska-Banaszak
 • Krzysztof Podemski
 • Jan Skuratowicz
 • Lech Trzeciakowski
 • Bogdan Walczak
 • Sławomir Hinc (Przedstawiciel Prezydenta Miasta)
 • Antoni Szczuciński (Przedstawiciel Rady Miasta)
 • Danuta Książkiewicz-Bartkowiak (Sekretarz redakcji)

Galeria wydań[]

Inne[]

Źródła i linki[]

Advertisement