Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Karol Marcinkowski tablica sw Wojciecha

Tablica poświęcona pamięci Karola Marcinkowskiego w murze otaczającym Kościół św. Wojciecha (tzw. Poznańska Skałka)

Karol Marcinkowski – wielkopolski lekarz, społecznik, filantrop, inicjator budowy Bazaru w Poznaniu.

Marcinkowski słynął z tego, że przyjeżdżał na każde wezwanie pacjenta, bez względu na porę i odległość. Bogatym kazał drogo płacić za swoje usługi, a biednym rozdawał lekarstwa.

Miał być nauczycielem, ale dzięki stypendium, które pomógł uzyskać mu Antoni Radziwił, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, podjął studia lekarskie. Szło dobrze, póki Prusacy nie odkryli, że zaangażowany był w patriotyczną organizację „Polonia”. W 1822 roku, krótko przed egzaminem dyplomowym, Marcinkowski został aresztowany i osadzony na rok w twierdzy Wisłoujście.

Mimo wysokich dochodów z praktyki lekarskiej żył po spartańsku, majątku się nie dorobił. Głównie dlatego, że wszystko co miał „na górkę”, przeznaczał na cele społeczne. Zwykle rano przyjmował bieżących pacjentów, potem szedł do pracy w Szpitalu Sióstr Miłosierdzia (na dzisiejszym placu Bernardyńskim), a do późnej nocy jeździł na wezwania do domów, nawet w oddalonych o wiele kilometrów wsiach.

Wkrótce stał się nie tylko popularny, ale także rozpoznawalny. Zawsze ubierał się w długi, dopasowany płaszcz podróżny i kapelusz z szerokim rondem. Ludzie nazywali go po prostu „Doktorem Marcinem”.

Jeśli nie udawało mu się wyleczyć chorego, zarządzał sekcję zwłok, żeby ustalić przyczynę zgonu. Zresztą zażądał sekcji także na własnym ciele. Po jego śmierci tak też się stało.

Marcinkowski był nie tylko lekarzem, ale także inicjatorem powstania spółki Bazar Poznański i Towarzystwa Naukowej Pomocy. Były to pierwsze tak znaczące inicjatywy. Rok przed śmiercią założył jeszcze Towarzystwo ku Wspieraniu Ubogich i Biednych w Poznaniu.

Doktor Marcin pochowany jest w kościele na Wzgórzu św. Wojciecha.

Upamiętnienia[]

  • Reprezentacyjna ulica w centrum Poznania nosi imię Karola Marcinkowskiego.
  • Poznańskie I LO i Gimnazjum Dwujęzyczne nosi imię Karola Marcinkowskiego a 14 maja 2005 r. przed budynkiem szkoły stanął jego posąg.
  • Zespół Szkół w Ludomach nosi imię Karola Marcinkowskiego, przed szkołą znajduje się pamiątkowy obelisk ku czci patrona.
Advertisement