Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Karol Libelt Wykład matematyki

Karta tytułowa podręcznika matematyki wydanego w roku 1844

Quote3  Bez bytu politycznego nie ma państwa, ale bez bytu politycznego jest ojczyzna, i ta to ogromna jest różnica między ojczyzną i państwem. [...] ojczyzna wyższą jest ideą, niżeli idea państwa.  Quote2
Pisma pomniejsze Karola Libelta
Quote3  Fanatyzm, a stąd prześladowanie religijne i nietolerancja, gusła, przesądy i zabobony, a stąd ciemnota i obłąkanie nie są religią; są to narosty zhańbionej wyobraźni albo zhańbionego egoizmu.  Quote2

Karol Libelt - filozof mesjanistyczny, matematyk, działacz polityczny i społeczny. Współzałożyciel, a od roku 1868, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor licznych artykułów w prasie regionalnej oraz podręczników matematyki. Poseł na sejm we Frankfurcie i Berlinie. Odznaczony krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Dzieciństwo i edukacja[]

Karol Libelt był synem szewca. Ukończył poznańskie Gimnazjum św. Marii Magdaleny, w latach 1826-1830 studiował w Berlinie filologię klasyczną, filozofię i nauki matematyczno-przyrodnicze, będąc ulubionym uczniem Georga Hegla. W roku 1830 obronił doktorat i odbył krótką podróż poznawczą po Europie.

Powstanie listopadowe[]

Po powrocie do Polski wziął udział w powstaniu listopadowym jako artylerzysta, co zamknęło mu na kilka lat drogę do pracy nauczyciela. Postawa w kilku powstańczych bitwach przyniosła mu awans na podporucznika i krzyż Orderu Virtuti Militari.

W roku 1840 otworzył w Poznaniu pensjonat dla uczniów, rozpoczął również pracę jako nauczyciel w gimnazjum Fryderyka Wilhelma.

Proces moabicki[]

Za udział w przygotowaniach do powstania w Wielkopolsce roku 1846 skazany w roku 1847, jako jeden z głównych oskarżonych, w procesie moabickim na 20 lat twierdzy. Został uwolniony dzięki wydarzeniom tzw. Wiosny Ludów w roku 1848. Po powrocie do Poznania został członkiem Komitetu Narodowego.

Praca organiczna[]

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

21 kwietnia 1840 r. wystąpił po raz pierwszy do władz o pozwolenie na wydawanie czasopisma naukowego. Zamierzał wydawać „Miesięcznik Naukowy Poznański” poświęcony filozofii, historii i naukom przyrodniczym. Wniosek został odrzucony. Następną próbę przekonania władz podjął Libelt w lutym 1842 r. Planowane czasopismo miało się ukazywać pod tytułem „Tygodnik umiejętności”. Ta próba, jak i kolejne z 5 maja i 3 października 1843 r., nie powiodły się.

Po roku 1849 Libelt skoncentrował się na pracy wydawniczej i publicystycznej w Dzienniku Polskim. Działał w PTPN-ie, Towarzystwie Przemysłowym i wielu innych organizacjach. Zmarł w czerwcu 1875. Spoczywa na cmentarzu w Czeszewie.

Przysionek śmierci[]

Na prośbę Edwarda Raczyńskiego Karol Libelt opracował instrukcję dla pracownika planowanego przez Raczyńskiego przysionka śmierci - kostnicy przeznaczonej dla osób obawiających się pogrzebania żywcem.

Upamiętnienia[]

Źródła[]

Advertisement