Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Quote3  Poznań musi być twierdzą. Będzie ona gwarantem, że Prusy za żadną cenę nie odstąpią tak potrzebnych im ziem i jednym ciosem zmiażdżą odwieczne knowania i intrygi Polaków  Quote2
Karl von Grolman w piśmie do króla Prus Fryderyka Wilhelma III (22 maja 1817 r)
Hoge Orde van de Zwarte Adelaar Pruissen

Order Czarnego Orła, którym generał von Grolman został odznaczony w roku 1839

Karl Wilhelm Georg von Grolman - pruski generał piechoty oraz szef Sztabu Generalnego, pierwszy projektant Twierdzy Poznań.

W wieku 14 lat wstąpił do wojska, w 1806 roku został adiutantem marszałka polnego Wicharda von Möllendorfa, biorąc następnie udział w działaniach wojennych.

W 1815 roku jako Generalny Kwatermistrz przy boku Augusta-Wilhelma Neidhardt von Gneisenaua - szefa sztabu korpusu Blüchera, przyczynił się do zwycięstwa wojsk sprzymierzonych pod Waterloo.

Pierwsze plany Twierdzy Poznań[]

Von Grolman był w latach 1815-1819 szefem pruskiego Sztabu Generalnego. W roku 1817 (być może nawet już w lipcu 1816) sporządził pierwszy szkic planowanych fortyfikacji Poznania, szkic ten opracował oficer z korpusu inżynierów poznańskiego V KA - ppłk. Seydel. Grolman zwrócił mu uwagę na potrzebę ufortyfikowania oprócz lewobrzeżnego wzgórza także Katedry na Ostrowie Tumskim i położonego na prawym brzegu Warty wzgórza z Klasztorem Reformatów[1].

Poznań[]

W roku 1832 von Grolman został dowódcą stacjonującego w Wielkim Księstwie Poznańskim V Korpusu Armijnego. Wraz z Nadprezydentem Eduardem Flottwellem uchodził w Poznaniu za polakożercę i sprzyjał germanizacji regionu.

W roku 1837 awansowany na generała piechoty. W 1839 roku otrzymał najwyższe pruskie odznaczenie - Order Czarnego Orła, w roku 1842 (z okazji 50-lecia służby) uzupełniony o brylanty.

Zmarł 15 września 1843 w Poznaniu, został pochowany na stokach Fortu Winiary, na nieistniejącym już Cmentarzu Garnizonowym. W roku 1845 postawiono na jego grobie prosty "żołnierski" kamień nagrobny.

Grób von Grolmana[]

Grób generała uległ zniszczeniu w czasie walk o Cytadelę w 1945 roku. Co ciekawe kamień nagrobny znajduje się ciągle na Cytadeli, ale zbezczeszczony wykorzystany jest w zupełnie innym celu. Na tarasie za Pomnikiem Bohaterów pełni rolę kamienia wskazującego początek Alei Braterstwa Broni. Widać na nim jeszcze ślady po skutym napisie „Grolman”[2].

Ciekawostki[]

Przypisy[]

Advertisement