Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Gustaw Potworowski - wielkopolski działacz polityczny i gospodarczy. Absolwent poznańskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Studiował prawo i nauki polityczne w Bonn, Heidelbergu i Berlinie.

Więziony w twierdzy Wisłoujście za działalność w tajnym związku studenckim „Polonia”. Uczestnik powstania listopadowego. Po jego upadku internowany pod Kłajpedą, skąd zbiegł.

Założył Kasyno Gostyńskie - stowarzyszenie gospodarczo-oświatowo-charytatywne. Potworowski był również współzałożycielem spółki Bazar, Towarzystwa Naukowej Pomocy oraz Dziennika Poznańskiego. W okresie Wiosny Ludów 1848 r. stanął na czele powstańczego Komitetu Narodowego, a w latach 1848-50 Ligi Polskiej, posłował do sejmu pruskiego.

Gustaw Potworowski cieszył się wielkim szacunkiem wśród Wielkopolan. Współpracował m.in. z Karolem Marcinkowskim, Maciejem Mielżyńskim oraz Dezyderym Chłapowskim.

Pochowany został w Lesznie na nieistniejącym już cmentarzu kalwińskim[1].

Źródła[]

Advertisement