FANDOM


Friedrich-Wilhelm Gymnasium

Budynek gimnazjum na pocztówce z epoki

52° 24.268' N 16° 55.963' E

Gimnazjum Fryderyka Wilhelma (niem. Friedrich-Wilhelm Gymnasium) - ewangelicka szkoła założona 30 września 1834 r.  specjalnie na ten cel wykupionej posesji na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Strzałowej (wraz z ogrodem sięgającym aż do ulicy Długiej). Fundusze na jej organizację pozyskano z grzywien i kar nałożonych na uczestników powstania listopadowego. Jej założenie był elementem polityki germanizacyjnej prowadzonej przez Eduarda Flottwella. Pierwszym dyrektorem został Karl Heinrich Wendt - poprzednio pełniący funkcję dyrektora naukowego w gimnazjum Marii Magdaleny.

Gimnazjum utworzono w wyniku podziału Akademii Wielkopolskiej (w 1780 r. zdegradowanej do Szkoły Wydziałowej) na dwie szkoły - protestanckiego gimnazjum Fryderyka Wilhelma oraz katolickiego gimnazjum św. Marii Magdaleny.

Dalsza historia

Gimnazjum to funkcjonowało do roku 1920.

Później w budynkach po gimnazjum fryderykowskim kształciło swych uczniów humanistyczne Gimnazjum im św. Jana Kantego, przekształcone w 1933 r. w szkołę dwustopniową: czteroklasowe gimnazjum i dwuklasowe liceum utrzymując profil humanistyczny.

Obecnie w budynku mieści się III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego.

Znani uczniowie i pedagodzy

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Źródła

  1. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Posen)