Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Fort VIa
Stockhausen
Fort VIa
Okres powstania:18791882
Stan obecny:zniszczony
Wczytywanie mapy…
Obiekt zabytkowy

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-245
w dniu 25 maja 1983 r.[1]

Fort_VIa_-_podziemia

Fort VIa - podziemia

Fort VIa (niem. Stockhausen) - fort pośredni położony w dzielnicy Golęcin, między ulicą Golęcińską a Lutycką.

Jest to jeden z 18 fortów Twierdzy Poznań. Wybudowano go w latach 1879-1882. Był to jedyny fort pośredni o narysie pięciokątnym. W latach 1882-1889 wzmocniono elementy murowane fortu i zbudowano kaponiery przeciwskarpowe. Krótko przed wybuchem I wojny światowej, na przeciwskarpie, postawiono niewielki schron.

Po wojnie, w 1931 roku, otrzymał imię generała Ludwika Bogusławskiego, uczestnika powstania listopadowego. Do 1924 roku mieścił się w nim magazyn amunicyjny Okręgowych Zakładów Uzbrojenia nr VII. W 1925 roku sprowadzono do fortu pluton radiowywiadowczy, który miał za zadanie nasłuchiwać radiostację niemiecką oraz rozszyfrowywać ich korespondencję. W 1935 r. jednostkę przemianowano na stację radiotelegraficzną nr 4. Część fortu przeznaczono na magazyny.

W drugiej połowie lat 30. w forcie urządzono także doświadczalną pieczarkarnię Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Przed II wojną światową, w 1939 r., wzniesiono tu dodatkowo 3 schrony obserwacyjno-bojowe, w tym jeden o konstrukcji dwuszczelinowej. Przez cały okres II wojny fort pełnił funkcję magazynowe dla wojska niemieckiego.

Walki o wyzwolenie Poznania[]

Walki o fort rozpoczęły się już 29 stycznia 1945 roku - Rosjanie podjęli pierwszą nieudaną próbę zajęcia obiektu, ale Niemcy odparli atak. W następnych dniach wojska rosyjskie otoczyły fort dookoła, szczelnie go izolując. Ostatecznie obiekt zdobyto 3 lutego. Był najszybciej zdobytym fortem w północnej części miasta.

Po II wojnie światowej[]

Po wojnie fort wysadzono[2]. W 2005 roku zasypano częściowo koszary szyjowe, fosę oraz parę korytarzy wewnętrznych. Obiekt obecnie w większości zalesiony. Teren fortu wchodzi w skład obszaru Natura 2000.

Źródła[]

Advertisement