Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Klub Filmowy Filmokrag
Wczytywanie mapy…

Klub filmowy WSNHiD Filmokrąg działa od 2005 roku. W roku 2007 został poszerzony o Dyskusyjny Klub Filmowy Filmokrąg. Projekcje i spotkania w klubie odbywają się przede wszystkim w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz poznańskim Kinie Rialto. Specjalizuje się w prezentacji krótkich form filmowych ale nie unika też długiego metrażu. Klubowi zależy na prezentacji filmów o dużych walorach artystycznych, ambitnych, nowatorskich i społecznie zaangażowanych.

DKF Filmokrąg współorganizuje Festiwal Future Shorts, Międzynarodowy Festiwal Betting on Shorts, Manhattan Short Festival oraz Objazdowy Festiwal Prawa Człowieka w Filmie „Watch Docs”. Organizuje też pokazy w ramach projektu >OFF/a-TAK!, a w roku 2011 inauguruje nowy cykl filmowy prowadzony przez dr Mikołaja Jazdona czyli „Sztukę krótkiego filmu”. Jest także pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych Short Waves, którego dwie edycje zagościły już w ponad 30 polskich i zagranicznych miastach.

Filmokrąg organizuje spotkania z twórcami filmów i filmoznawcami dbając o ciekawą oprawę audiowizualną wszystkich imprez. Naszym celem jest interakcja i pobudzanie odbiorców, dlatego cenimy sobie dyskusje i rozmowy po projekcjach.

Klub prowadzi Szymon Stemplewski z Fundacji Ad Arte.

Advertisement