Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Staradrukarnia

Budynek z zewnątrz

Wczytywanie mapy…
Obiekt zabytkowy

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-443
w dniu 31 maja 1995 r.[1]

Bałtyk

Drukarnia z lotu ptaka w 1978 r.

Drukarnia „Concordia” - zabytkowy budynek usytuowany na terenie ograniczonym ulicami Zwierzyniecką, Bukowską oraz Roosevelta. Budynek pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku.

Historia[]

Drukarnia została założona tutaj już w 1850 roku. Początkowo zajmowała się wydawaniem dziennika „Posener Tageblatt”.

Pierwsze informacje dotyczące wpisu do ksiąg wieczystych terenu, na którym stoi drukarnia, pochodzą jeszcze z lat 80-tych XIX wieku. Jednakże w tychże księgach wieczystych drukarnia pojawia się dopiero w 1911 jako „Ostdeutche Buchdrukerei und Verlagsastalt spółka akcyjna w Poznaniu”, która już wówczas była bardzo zadłużona.

Po 1918 r.[]

Po odzyskaniu niepodległości drukarnia otrzymała nazwę Concordia. W okresie międzywojennym Drukarnia znana była głównie z druków polskich, szczególnie Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera, oraz cennych wydawnictw z serii Biblioteka Laureatów Nobla, Biblioteka Autorów Polskich i wielotomowej serii Cuda Polski.

Po 1945 r.[]

W czasie II wojny światowej budynek został znacznie uszkodzony.

Po 1945 roku przejęta przez drukarnię Św. Wojciecha. Po odbudowie, już w lutym 1945 roku, uruchomiono tu druk prasy codziennej. W latach następnych w budynku mieściły się Poznańskie Zakłady Graficzne, które według wpisu do ksiąg wieczystych z 1951 roku, miały drukować: gazety codziennie, czasopisma, formularze, a także miały prowadzić handel książkami i próbek tektury. W 1969 roku połączyły się z Zakładami Graficznymi im. M. Kasprzaka funkcjonując tak do października 1994 roku, kiedy to przetarg na drukarnię wygrywa Big Bank Gdański. W grudniu 1997 roku Big Bank sprzedaje drukarnie firmie z siedzibą w Sopocie „Nederpol Development & Investmant”. W 2001 roku firma ta zakłada spółkę z miastem Poznań o nazwie „Centrum Obsługi Biznesu”, która stała się właścicielem omawianego budynku.

Wcześniej wpisy do ksiąg wieczystych pojawiają się m.in. w 1949 roku, gdzie odnajdujemy protokół zdawczo-odbiorczy dokładnie wyliczający pomieszczenia w budynku, a także notkę z opisem przedwojennej działalności Concordii. Concordia była drukarnią niemiecką, przy czym wyraźnie zaznacza się charakter działalności tego przedsiębiorstwa, jako produkcje materiałów proniemieckich służących celem narodowościowym i politycznym niemieckim, wydawane w języku niemieckim.

W 2008 roku w procesie przetargowym, nowym właścicielem budynku staje się Pro Design - spółka, której celem jest stworzenie w drukarni centrum Concordia Design.

Information icon Dowiedz się więcej w: Concordia Design

Źródła[]

Advertisement