Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Widok Poznania opublikowany w tomie VI (rok 1618)

Civitates orbis terrarum - sześciotomowy atlas miast całego świata publikowany w Kolonii od roku 1572 do 1618, gdy zatwierdzono ostatni tom pracy.

Monumentalne dzieło Georga Brauna i Fransa Hogenberga zawiera 546 rysunków (wykonanych techniką miedziorytu) przedstawiających miasta świata z perspektywy lotu ptaka. Każdy z nich opatrzony został łacińskim, niderlandzkim, francuskim lub niemieckim tekstem.

Wydawnictwo to uznaje się za jedno z najwybitniejszych osiągnięć kartografii tamtego okresu. Jako pierwsze pozwalało czytelnikom poznać dokładny wygląd przedstawionych w atlasie miast.

Civitates orbis terrarum zawierało plany 10 polskich miast. Rycina przedstawiająca Poznań znajduje się w tomie VI.

Źródła[]

Advertisement