Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Brama Poznania
ICHOT 001.jpg
Rok założenia: 2014
Dojazd: 3 4 6 7 8 16 17 201 57 67 73 78 83 84 85 100 232 233 237 312 320 321 323 341 342 911
Wczytywanie mapy…

Ichot

Wnętrze muzeum

Brama Poznania, czyli Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, pot. ICHOT - zlokalizowana w najstarszej części miasta, nad Wschodnim Kanałem Ulgi, w sąsiedztwie katedralnej wyspy, zajmuje specjalnie zaprojektowany kompleks obiektów: modernistyczny budynek główny i zrewitalizowaną Śluzę Katedralną (pozostałość umocnień na Ostrowie zachowaną z czasów pruskiego panowania), które łączy przerzucona nad rzeką kładka. ICHOT został otwarty 30 kwietnia 2014 r.[1]

Budynek główny przecina charakterystyczna szczelina, która kieruje wzrok zwiedzającego na najstarszą w Polsce katedrę. Realizacja przedsięwzięcia Bramy Poznania ICHOT to pomysł na zaprezentowanie niedocenionego dotąd i niedostatecznie znanego dziedzictwa kulturowego Ostrowa Tumskiego w taki sposób, aby instytucja i jej otoczenie spełniały oczekiwania współczesnych turystów. Historia Ostrowa Tumskiego istotna jest bowiem nie tylko, z oczywistych względów, dla miasta, ale w sposób szczególny dla całego kraju – to tutaj wznosił się najpotężniejszy gród księcia Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polski, i miejsce to związane jest z początkiem polskiej państwowości. Turystyczna aktywizacja wyspy i jej otoczenia jest ponadto jednym z pierwszych działań zmierzających do przekształcenia tego obszaru w tzw. ekomuzeum.

Brama Poznania jest miejscem opowiadającym, za pomocą ekspozycji oraz realizowanej oferty programowej, o losach (historycznych i współczesnych) Ostrowa Tumskiego i o znaczeniu, jakie miejsce to ma dla tożsamości współczesnych Polaków. W szczególności pokazywana jest tu rola, jaką wyspa odegrała w czasach kształtowania się państwa polskiego w kontekście europejskim. Przeszłość ukazana jest przez pryzmat sukcesu, osiąganego mimo niejednokrotnie trudnych okoliczności, oraz skuteczności działania wspólnoty związanej z poznańską wyspą, wspólnoty budującej własną teraźniejszość i przyszłość.

Zadaniem podstawowym Bramy Poznania jest takie zaprezentowanie dziedzictwa Ostrowa, by zachęcić zwiedzających do odwiedzenia wyspy i bliższego przyjrzenia się jej zabytkom. Ekspozycja odsyła do realnej przestrzeni i ma tak przygotować gości, aby zechcieli i potrafili samodzielnie poszukiwać śladów przeszłości i je interpretować. W tym celu Brama Poznania wykorzystuje najnowsze trendy wystawiennicze oraz realizować będzie profesjonalną i atrakcyjną ofertę programową, czerpiąc inspirację z najlepszych doświadczeń europejskich innych instytucji zajmujących się dziedzictwem.

ICHOT jako trzecie miejsce

Pojęcie „trzeciego miejsca” wprowadził w latach 80-tych XX wieku socjolog Ray Oldenburg – miał on na myśli miejsce odpoczynku od obowiązków, miejsce, w którym można oglądać innych i pokazać się im. To także przestrzeń, w której często podtrzymujemy społeczne więzi.

Tradycyjnie do trzeciego miejsca zaliczyć można kawiarnie czy kluby. Dziś jednak rolę taką próbują pełnić także galerie handlowe, a niektórzy za trzecie miejsce uznają np. portale społecznościowe.

Zobacz także

Źródła

Linki zewnętrzne

Advertisement