Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Quote3  Jeśli komu droga otwarta do nieba
To tym, co służą Bogu i Ojczyźnie
  Quote2
Inskrypcja na nagrobku Milskiego
Bernard Milski ogłoszenie

Reklama drukarni Milskiego opublikowana w Gońcu Wielkopolskim

Bernard Milski - wydawca, dziennikarz, działacz społeczny, obrońca polskości w zaborze pruskim.

Dzieciństwo i edukacja[]

Bernard Milski urodził się w Poznaniu w 1856 roku w rodzinie ziemiańskiej. Jego ojciec walczył w powstaniu wielkopolskim w 1848 roku, jego stryj, Antoni Milski, poległ w bitwie pod Miłosławiem. Lata dziecinne Milskiego płynęły w atmosferze głębokiego patriotyzmu. Pragnął więc poświęcić się pracy narodowej.

Milski uczył się w seminarium nauczycielskim na Śródce. Chciał on pobudzić lud polski do walki o niepodległość poprzez oświatę. W roku 1872 został z niego usunięty ze względu na działalność patriotyczną.

Działalność wydawnicza[]

Milski działał nie tylko na terenie Wielkopolski. Był pierwszym redaktorem (do roku 1901) ukazującej się w latach 1891-1939 „Gazety Gdańskiej” - pierwszego polskiego dziennika wydawanego w Gdańsku i na Kaszubach. Jego działalność redakcyjna, wydawnicza i społeczna na Pomorzu i Mazurach znalazła odbicie w wielu opracowaniach naukowych. W redakcji tego dziennika w ostatniej dekadzie XIX wieku koncentrowało się życie polskich organizacji kulturalnych i oświatowych.

W roku 1901 Milski wrócił do Poznania, gdzie wydawał gazetę „Goniec Wielkopolski”.

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Milski zmarł w roku 1926 w Poznaniu. Spoczywa na cmentarzu św. Wojciecha na Cytadeli.

Źródła[]

Advertisement