Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Barak Kultury

Fundacja Barak Kultury to poznańska niezależna inicjatywa kulturalna. Jej działalność skoncentrowana jest na działaniach edukacyjnych i kulturotwórczych takich jak: wykłady, koncerty, wystawy, warsztaty, akcje teatralne, pokazy filmowe. Dzięki wsparciu Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, prywatnych firm, organizacji pozarządowych, mediów lokalnych i ogólnopolskich, Fundacja Barak Kultury stała się ważnym kulturalnym ośrodkiem w Poznaniu.

Projekty realizowane przez Fundację[]

  • dotykają problemów zapomnianych i strywializowanych przez kulturę masową, np. cykl wykładów polifonicznych „Dzieciństwo, starość, szczęście”
  • podejmują temat dyskryminacji i wykluczenia, np. cykl „Odrażający, brudni, źli”
  • propagują postawę kulturowej otwartości i tolerancji: Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej (organizowane od 2005 roku)
  • budują własną formę wypowiedzi artystycznej, np. Ba-ku Teatr spektakl Schron,
  • nawiązują w sposób nowoczesny do tradycji, np. PanMickiewicz
  • odkrywają nowe znaczenia przestrzeni miejskiej, np. festiwal Miasto Zdarzeń

Członkowie[]

Fundację tworzą ludzie wywodzący się z różnych środowisk naukowych i artystycznych: kulturoznawstwo, historia sztuki, teologia, wschodoznawstwo, filologia polska, teatr alternatywny, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych oraz studenci poznańskich uczelni.

Dodatkowe Informacje[]

Strona www fundacji: http://www.barakkultury.pl/

Advertisement