Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
22 095 Kopia.jpg
Wczytywanie mapy…

Archiwum Archidiecezjalne zostało założone w 1925 roku, staraniem bpa Stanisława Łukomskiego oraz archiwariusza diecezjalnego ks. Edmunda Majkowskiego, jako osobna instytucja diecezjalna, rządząca się własnymi prawami, posiadająca osobowość prawno-kościelną. Choć archiwum założono w 1925 roku, to jednak idea zgromadzenia w jednym miejscu zabytków sztuki sakralnej Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej sięga XIX wieku, bo już w 1898 r. w otwartym Muzeum Archidiecezji powstał dział zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. W roku 1915 powołano ks. Kamila Kantaka na urząd archiwariusza diecezjalnego. W międzyczasie trwały prace nad utworzeniem biblioteki podręcznej dla powstającego archiwum, wyremontowano budynek dawnej Akademii Lubrańskiego na siedzibę archiwum.

13 października 1925 roku ks. arcybiskup Edmund Dalbor, Prymas Polski wystawił dokument erekcyjny powstania Archiwum, pierwszej  tego typu placówki w granicach Polski. Uroczystości związane z otwarciem Archiwum odbyły się 27 maja 1926 roku.

Archiwum arch.2 Kopia.jpg

Pierwszym dyrektorem Archiwum został ks.Edmund Majkowski (1925–1933).

W 1945 roku wiele dokumentów z XVI – XVIII wieku spłonęło w gmachu Archiwum Państwowego dokąd zostały wywiezione przez okupanta (spłonęło 250 pergaminów i co najmniej 25000 dokumentów papierowych, spaliły się też mapy, plany, pieczęcie).

Archiwum arch..jpg

Od 2007 roku Archiwum Archidiecezjalne ulokowane jest na Ostrowie Tumskim przy ul. ks. Ignacego Posadzego 2, w wyremontowanym budynku, przystosowanym do potrzeb archiwum i wyposażonym w nowoczesny sprzęt. Remont w 75% sfinansowany został przez Unię Europejską.

Obecnie w zbiorach Archiwum znajduje się 1085 dokumentów pergaminowych, z najstarszym, wystawionym przez księcia Władysława Laskonogiego z 1231 r. Dokumentów papierowych jest 14.114, listów 1.078 sztuk, 2.504 księgi rękopiśmienne ilustrujące działalność centralnych urzędów diecezjalnych, ponadto akta organizacji i stowarzyszeń kościelnych, akta metrykalne.

Advertisement