Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Antoni Pfitzner - słynny XIX wieczny poznański cukiernik, właściciel znanej cukierni i hurtowni win znajdującej się na Starym Rynku.

Życiorys[]

Urodził się 19 września 1826 roku na Śródce. Wcześnie stracił ojca, a jego matka nie mając pieniędzy na kształcenie syna, wysłała go do pracy w piekarni i cukierni Vasalliego na Starym Rynku. Mały Antoni początkowo wykonywał proste prace porządkowe, z czasem zaczął uczyć się zawodu cukiernika, piekł ciasta, wyrabiał cukierki i obsługiwał gości. Okazał się być pojętnym uczniem i wkrótce wyruszył na praktyki do Berlina, Wrocławia i Warszawy. Po powrocie do Poznania zgromadził potrzebny kapitał i otworzył w 1849 roku małą cukiernię przy ulicy Wrocławskiej. Szybko zyskał sobie wierną klientelę. Przyczyniły się do tego znakomite wyroby, które sprzedawał, ceny niższe, niż u konkurencji, a zwłaszcza niezwykła uprzejmość i uczynność w stosunku do klientów. Wszystkich gości traktował równo bez względu na pochodzenie społeczne, narodowość i wyznanie. Firma zaczęła przynosić coraz większe dochody, a nazwisko Pfitzner stawało się coraz bardziej znane.

W 1859 roku Pfitzner kupił cukiernię Vasalliego na Starym Rynku. W lokalu tym jako młody chłopak uczył się zawodu, który uczynił go sławnym. Urządził tam okazałą cukiernię, czytelnię prasy oraz winiarnię. Wkrótce otworzył także hurtownię win. Sprowadzał przede wszystkim wino węgierskie, bardzo popularne w Wielkopolsce.

Działalność społeczna[]

Mimo, że Pfitzner nie otrzymał formalnego wykształcenia, to szybko nadrobił braki. W wolnej chwili czytał prasę, książki i lubił prowadzić długie dyskusje w klientami. Bywał przyjmowany w domach inteligencji, burżuazji i arystokracji wielkopolskiej. Jego kawiarnie, najpierw przy ul. Wrocławskiej, a potem na Starym Rynku, stały się ulubionym miejscem spotkań inteligencji polskiej. Bywali tam m. in.: Karol Libelt, Jędrzej Moraczewski i Marceli Motty. Włączył się także nasz mistrz w działalność organicznikowską. Należał do współzałożycieli, założonego w 1849 roku Towarzystwa Przemysłowego, które zajmowało się podnoszeniem wiedzy ogólnej i zawodowej poznańskich kupców i rzemieślników. Współorganizował wraz z hrabią Tytusem Działyńskim wystawę przemysłową w Poznaniu. Pan Antoni stał się czołowym działaczem założonego w 1861 roku Towarzystwa Pożyczkowego dla Przemysłowców Miasta Poznania, które później przekształciło się w Bank Przemysłowców. Aktywnie działał w Towarzystwie Naukowej Pomocy, finansował Towarzystwo „Stella”, zajmujące się ubogimi dziećmi. Był także członkiem rady parafialnej przy poznańskiej farze. Pracował również w Komitecie Wyborczym, zajmującym się od strony polskiej organizowaniem wyborów do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy Niemieckiej. W 1886 roku wygłosił mowę na pogrzebie posła do sejmu i działacza niepodległościowego, Kazimierza Kantaka.

Z ogromnym żalem poznaniacy przyjęli wiadomość o śmierci Antoniego Pfitznera, która nastąpiła 2 października 1887 roku. Jego pogrzeb zgromadził tumy poznaniaków wszystkich wyznań i narodowości. W kondukcie pogrzebowym szło 17 księży. Pan Antoni został pochowany na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na wzgórzu Świętego Wojciecha.

Artykuł zaczerpnięty z bloga: Poznańskie Historie.

Advertisement