Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Quote3  Jestem żołnierzem na froncie i chcę zginąć jak żołnierz. Nikogo nie zdradzę i zaznań nie złożę  Quote2
Ślepy Antek po akcji „Bollwerk”
3 010

Pomnik Akcji Bollwerk

Antoni Gąsiorowski (pseud. „Ślepy”) - chwaliszewski juchta, herszt chwaliszewskiej eki, woźnica, członek AK, bojownik o wolność podczas okupacji niemieckiej, bohater legendy miejskiej.

Dzieje[]

Przedwojenny woźnica firmy C.Hartwig, kojarzył się zawsze z Chwaliszewem. Mówiono, że znał każdą tamtejszą juchtę i każdy tamtejszy kąt. W młodości stracił prawe oko, stąd przezwisko „Ślepy”. Po ciężkiej pracy spędzał czas w knajpkach „Gruby Jaś”, czy „U Koniczenego” przy ulicy Piastowskiej. Miał swoją ekę, z którą się nie rozstawał nawet po zajęciu Poznania przez Niemców w 1939 roku.

Walka z okupantem[]

Polityką nie interesował się do dnia, w którym zetknął się z dowódcą Oddziału Lotnego WKZO st. sierż. Michałem Garczykiem, który werbował żołnierzy do przeprowadzenia akcji „Bollwerk”. Zafascynowany ideą Państwa Podziemnego i walki z okupantem, Antek szybko wtajemniczył swoich kolegów z eki w działalność konspiracyjną.

Antek brał udział we wszystkich operacjach związanych z akcją „Bollwerk”. Pomagał przeprowadzić zwiad i rozeznanie topograficzne. Zgłaszał też szereg własnych propozycji, a we wszystkich wypowiedziach i przede wszystkim zachowaniach, wyrażał się niespotykanym wręcz patriotyzmem.

Akcja „Bollwerk”[]

Podczas operacji dowodził swoją drużyną i osobiście dopilnował spalenia magazynów portowych. Legenda głosi, że wcześniej z magazynów wyniósł zarekwirowane gramofony i nastawił je by grały Mazurka Dąbrowskiego podczas gdy w tle płonęły niemieckie składy.

Information icon Dowiedz się więcej w: Akcja Bollwerk

Aresztowanie i przesłuchanie[]

Antka aresztowano w trakcie rozładunku swojego wozu przy Wolnicy i pomimo zdecydowanego oporu przewieziono go do siedziby Gestapo. Podczas przesłuchania, pomimo tortur, Antek nie złożył żadnych zeznań. Co więcej, korzystając z chwili nieuwagi oprawców zerwał się z krzesła i pomimo związanych z tyłu rąk, rzucił się na jednego z gestapowców i przegryzł mu gardło.

Legendy i literatura[]

Ślepy Antek jest bohaterem legendy miejskiej. Jego postać przewija się również w powieściach z gatunku historical-fiction autorstwa Piotra Bojarskiego: „Kryptonim Posen” i jej kontynuacja „Rache znaczy zemsta” oraz „Pętla”

Advertisement