Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

Portrety Poznańskie 4F+R Autor F.M.Nowowiejski

4F+R (forma, farba, faktura, fantastyka + realizm) - grupa artystyczna działająca w Poznaniu, która łączyła zdobycze światowej awangardy ze społecznymi zadaniami sztuki. Grupa powoływała się na ekspresjonistyczne tradycje „Zdroju” czasów Przybyszewskiego i Zegadłowicza, a za bezpośredniego prekursora uznawała Jana Spychalskiego, poznańskiego malarza metaforystę. Artyści działający w grupie 4F+R odnajdywali nowe kreacyjne możliwości w surrealizmie, ekspresjonizmie i abstrakcjonizmie.

W gazecie „Głos Wielkopolski” z dnia 28 lipca 1984 r. Olgierd Błażewicz napisał artykuł na temat retrospektywnej wystawy poznańskiej Grupy 4F+R w Empiku: „Każdy, kto choć trochę interesuje się dziejami plastyki poznańskiej w czterdziestoleciu, musiał zetknąć się z nazwą tej grupy. Zdobyła sobie ona opinię pierwszego pro awangardowego ugrupowania artystycznego w powojennym Poznaniu, podzieliła przed laty środowisko, wywołała ferment i protesty. Założyli ją w 1947 roku trzej malarze: Ildefons Houwalt, Alfred Lenica i Feliks Maria Nowowiejski, pragnąc przeszczepić na grunt Poznania sztukę bardziej nowoczesną znaną już wówczas Europie, a w Polsce głównie w Krakowie.”

W tych heroicznych czasach grupa miała dwie wystawy w 1947 oraz 1949 roku z udziałem  założycieli oraz artystów:  Zygfryda Wieczorka, Fortunaty Obrąpalskiej, Tadeusza Kalinowskiego i Bolesława Schmidta.

W 1947 r. Ildefons Houwalt wraz z Alfredem Lenicą i Feliksem Marią Nowowiejskim wystawiał swoje prace w Salonie Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Wystawa ta, mająca stanowić przeciwwagę dla kapistów, została uznana ex post jako pierwsze wystąpienie grupy 4F+R (Forma, Farba, Faktura, Fantastyka + Realizm) i stanowiła pierwszą w Wielkopolsce wystawę sztuki nowoczesnej po 1945 r. W 1949 Ildefons Houwalt wziął udział w drugiej wystawie grupy 4F+R (do trzech niezależnych dołączyli: Tadeusz Kalinowski, Zygfryd Wieczorek, Fortunata Obrąpalska, Bolesław Schmidt, Julian Boss-Gosławski i Bazyli Wojtowicz).

Różnica zdań z A. Lenicą co do możliwości wspólnej realizacji programu, była przyczyną wystąpienia Houwalta z grupy 4F+R. Nastąpiła siedmioletnia przymusowa przerwa. Grupa reaktywowała się dopiero w 1956 roku, by przetrwać wspólnie tylko jeden rok.

W katalogu wystawy indywidualnej w roku 1974 obrazów prac malarskich Zygfryda Wieczorka w salonie Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, zamieszczono strofy z cyklu „Portrety poznańskie” napisane przez Feliksa Marię Nowowiejskiego.

Advertisement