Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

« 29 września30 września1 października »

W dniu 30 września w Poznaniu:

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • 1772 - o północy wybuchł pożar w katedrze
 • 1834 - powstało gimnazjum ewangelickie
 • 1846 - Hipolit Cegielski otworzył swój sklep w budynku Bazaru
 • 1929
 • 1939
  • utworzono poznańską placówkę niemieckiego kontrwywiadu (Abwehrstelle Posen) przy ul. Zwierzynieckiej 34
  • komendant wojskowy Poznania wydał rozkaz natychmiastowego ujęcia znajdujących się na ulicach miasta rozbrojonych polskich żołnierzy i odtransportowania ich do obozu jenieckiego w Biedrusku
  • Gestapo powiadomiło wieczorem zakon franciszkanów o mającym nastąpić następnego dnia internowaniu jego członków narodowości polskiej
  • władze administracyjne zarekwirowały wszystkie rezerwowe zapasy konserw mięsnych, warzywnych i owocowych
  • rozpoczęła się akcja przejmowania przez niemieckie organizacje rzemieślnicze mienia i lokali polskich cechów
  • Izba Aptekarska nałożyła na wszystkie apteki w Poznaniu obowiązek posiadania niemieckiej nazwy
  • komisaryczny nadburmistrz zarządził obsługiwanie w urzędach Niemców przed Polakami
 • 1940 - Poznań wyznaczono na siedzibę dowództwa Grupy Armii „B” (od 1 kwietnia 1941 GA „Środek”)
 • 1946 - zakończyły się pierwsze po wojnie Targi Poznańskie
 • 1956 - jubileusz 30-lecia istnienia Wyższej Szkoły Ekonomicznej
 • 1967 - odsłonięto odtworzony pomnik Tadeusza Kościuszki
 • 1974 - rozpalono pierwszy kocioł w nowej elektrociepłowni „Karolin”
 • 1976 - w Poznaniu otwarto XXV Rajd Przyjaźni
 • 1977 - uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego po budowę nowego Uniwersytetu Poznańskiego
 • 1978 - do użytku oddano trzeci z kolei dom studencki przy ul. Obornickiej
 • 1979 - zakończył się IV Polsko-Amerykański Tydzień Medycyny
 • 1983 - jubileusz 65-lecia poznańskiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
 • 1984 - XIV Fryzjerskie Mistrzostwa Polski, Ogólnopolski Konkurs Kosmetyczny oraz Międzynarodowy Festiwal Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej
 • 1992
  • po długoletnim remoncie i przebudowie otwarto nowy budynek Palmiarni Poznańskiej
  • ukazał się pierwszy numer Koziołków Poznańskich
 • 2003
  • Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy dopuściła do obrotu publicznego obligacje wyemitowane przez Poznań
  • przy ul. Wyspiańskiego 7 powstał pierwszy Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw
  • na terenach MTP rozpoczęły się XV Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa „Sawo 2003” oraz pierwsze Targi Usług Certyfikacyjnych, Badań Wyrobów, Wdrożenia Systemów Jakości i Oceny Personelu „Certyfikacja 2003”
  • wojewoda wielkopolski Andrzej Nowakowski odznaczył 39 Wielkopolan odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta Polski
  • prof. Bożena Chrząstowska z UAM została odznaczona Federalnym Orderem Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec w uznaniu pracy na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego
  • zakończył się XI Inner Spaces Festiwal zorganizowany przez CSW pod hasłem „Przełamać ciszę”
  • z okazji 30-lecia Polskiego Teatru Tańca na rogu ul. Koziej i Świętosławskiej odbyło się taneczne spotkanie z cyklu „Teren prywatny”
 • 2011 - ZTM zaczął przyjmować wnioski o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, która zastąpi KOMkartę
Advertisement