Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

« 194019411942 »

W roku 1941 w Poznaniu:

Urodzili się: Elżbieta Michalczak, Hartmut Behrsing, Henryk Wittig, Hubert Wagner, Jerzy Strzelczyk

Zmarli: Kazimierz Raszewski

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • 10 stycznia - wizyta korespondentów prasy zagranicznej reprezentantów gazet i czasopism, zarówno sojuszników Trzeciej Rzeszy jak i państw neutralnych, m.in. Włoch, Japonii, ZSRR, Hiszpanii, Węgier, Szwecji, USA i Szwajcarii
 • marzec - wstrzymano akcje deportacyjne Polaków
 • 26 marca - na stanowisku kuratora Keiser-Friedrich Museum na mocy rozporządzenia ministra nauki, wychowania i oświaty Bernharda Rusta zatrudniono doktora Köhne
 • 12 kwietnia - całkowicie zamknięto polskie szkoły, które przeznaczono na zakwaterowanie niemieckich wojsk przybywających od lutego do miasta
 • 25 kwietnia - do Poznania przyjechał z Lipska profesor Hermann Voss, mianowany dyrektorem Instytutu Anatomii Uniwersytetu Rzeszy
 • 27 kwietnia - działalność zainaugurował Reichsuniversität Posen, czyli Uniwersytetu Rzeszy w stolicy Kraju Warty, utworzony w miejsce Uniwersytetu Poznańskiego; na inaugurację przyjechał także minister Bernhard Rust
 • 1 maja - na Stadionie Miejskim przy ul. Dolna Wilda hitlerowcy utworzyli obóz pracy dla Żydów
 • 3 maja - aresztowano ks. Prądzyńskiego
 • 8 maja
  • w Poznaniu przebywała delegacja kupców i rzemieślników z Danii
  • Okręgowy Urząd Tajnej Policji Państwowej zakazał kolportowania w Kraju Warty wychodzących w generalnym Gubernatorstwie polskojęzycznych czasopism: „Gońca Krakowskiego” i „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”
  • w nocy na budynek przy ul. Śniadeckich oznaczony nr 12 spadła jedna bomba
 • 21 czerwca - ze szpitala ss. Elżbietanek przy ul. Długiej, unikając aresztowania, zbiegł - przebywający tam po wypadku samochodowym - komendant Związku Odwetu ppor. Czesław Surma
 • 26 lipca - aresztowano byłego wojewodę poznańskiego Adolfa hr. Bnińskiego, ps. Białoń
 • 6 września - ukończono linię trolejbusową do ul. Kostrzyńskiej
 • 9 września
  • aresztowano Jana Wojkiewicza, ps. Jacek Pogoda
  • na ul. Rybaki 12 w wyniku prowokacyjnego spotkania Gestapo ujęło kpt. Wawrzyńca Mazanego
  • wieczorem hitlerowcy wkroczyli do lokalu konspiracyjnego ZWZ przy ul. Kramarskiej
  • w rejonie Starego Rynku aresztowano szefa Wydziału Organizacyjnego por. Schmidta (śledzonego od jakiegoś czasu przez Gestapo)
 • 13 września
  • Arthur Greiser wydał zarządzenie o utworzeniu Rzymskokatolickiego Kościoła Narodowości Niemieckiej oraz trzech kościołów ewangelickich dla ludności niemieckiej
  • aresztowano podpułkownika Jana Namysła, inspektora rejonowego w Poznaniu
  • wieczorem aresztowano szefa sztabu inspektoratu rotmistrza Adama Zaworskiego
 • 20 września - wprowadzono obowiązek specjalnego znakowania rowerów używanych przez Polaków
 • 29 września - aresztowano grupę sabotażową Stronnictwa Narodowego działającą w Wojskowym Urzędzie Umundurowania
 • 3 października - wprowadzono zarządzenie o grzebaniu zmarłych Polaków i Niemców na oddzielnych cmentarzach
 • 5-7 października - aresztowania polskich księży
 • 7 października - Arthur Greiser mianował franciszkanina Lorentza Hilariusa Breitingera pełnomocnym przedstawicielem utworzonego tego dnia zrzeszenia religijnego „Kościół Rzymskokatolicki Narodowości Niemieckiej w Okręgu Rzeszy Kraj Warty”
 • 17 listopada - Włądysław Zięta, Marian Nagórski i Bolesław Lipowczyk weszli do kościoła przy ul. Kościelnej w celu wyniesienia szat liturgicznych i innych przedmiotów
 • 19 listopada - opublikowano zarządzenia z 13 września
 • 23 listopada - grupa członków Hitlerjugend pobiła Polaka
 • 4 grudnia - wprowadzono specjalne sądownictwo karne
Advertisement