Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

« 191719181919 »

W roku 1918 w Poznaniu:

Urodzili się: Bolesław Gendera, Kazimierz Człapka, Klaus Mietusch, Teodor Dziabas

Zmarli: Antoni Andrzejewski, Franciszek Ratajczak, Paweł Spandowski

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • styczeń - Towarzystwo Wykładów Naukowych zainaugurowało dwuletni kurs naukowy
 • 15 lutego - w Poznaniu założona została Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego
 • 23/24 lutego - skauci i członkowie klubu sportowego „Unia” rozlepili na murach, oknach domów i witrynach sklepowych ulotkę „Czwarty rozbiór Polski”
 • 24 lutego - przed pomnikiem Adama Mickiewicza miała miejsce polska demonstracja
 • 28 lutego - zapadł wyrok sądu wojennego w procesie przeciwko 18 Polakom rozlepiającym ulotki w nocy z 23 na 24 lutego 1918 r.
 • 7 kwietnia - utworzono Narodowe Stronnictwo Robotników
 • 14 maja - rozwiązano polską organizację skautowską
 • lipiec - Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski przekształcił się w Centralny Komitet Obywatelski
 • 10 września - założono Towarzystwo Pedagogiczne
 • 17 października
  • powstał pierwszy poznański zastęp skautowy, nazwany „Poznań”
  • utworzono Tymczasową Komendę Straży Ludowej
 • 26-27 października - odbyło się ostatnie w Poznaniu posiedzenie Komisji Ogólnej Hakaty
 • 31 października - w Teatrze Polskim wystawiono po raz pierwszy „Warszawiankę” Wyspiańskiego
 • listopad - polski Centralny Komitet Obywatelski przejął inicjatywę polityczną w Poznaniu
 • 9 listopada - załoga Cytadeli utworzyła Radę Żołnierzy
 • 10 listopada - w Poznaniu doszło do spontanicznej manifestacji ludności cywilnej i żołnierzy
 • 11 listopada
  • Jarogniew Drwęski został mianowany pierwszym polskim nadburmistrzem Poznania
  • Centralny Komitet Obywatelski przybrał nazwę Naczelnej Rady Ludowej
  • odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu
 • 12 listopada
  • rządy w Poznaniu objął prezydent Jarogniew Drwęski
  • ukonstytuowała się Naczelna Rada Ludowa
  • rozpoczął obrady Sejmik Oświatowy Towarzystwa Czytelni Ludowych
  • powstała Straż Obywatelska
  • powstał Prowincjonalny Urząd Żywnościowy
 • 13 listopada - powstała Żydowska Rada Ludowa
 • 14 listopada
  • utworzono Niemiecką Radę Ludową
  • powstała pierwsza kompania Służby Straży i Bezpieczeństwa
 • 15 listopada - Rada Robotniczo-Żołnierska w Poznaniu mianowała prof. Józefa Kostrzewskiego swoim decernentem (referentem) dla spraw archiwum państwowego i muzeum prowincjonalnego w Poznaniu
 • 16 listopada - wybuchł strajk szkolny na Łazarzu i Górczynie
 • 17 listopada - władze pruskie zawiesiły naukę w poznańskich szkołach
 • 19 listopada - do Poznania przybył podsekretarz stanu w pruskim ministerstwie spraw wewnętrznych Hellmut von Gerlach w celu rozpoznania sytuacji w społeczeństwie
 • 26 listopada - po raz pierwszy na deskach Teatru Polskiego wystawiono „Wesele” Wyspiańskiego
 • 1 grudnia - zakończyły się wybory do Sejmu Dzielnicowego
 • 3 grudnia - utworzono Oddział Robotników Rolnych i Leśnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
 • 3-5 grudnia - w budynku kina „Apollo” obradował Polski Sejm Dzielnicowy
 • 11 grudnia - w poznańskich szkołach rozpoczęła się nauka języka polskiego oraz religii w języku polskim
 • 12 grudnia - przed zamkiem odbyła się manifestacja szowinistów niemieckich
 • 24 grudnia - wybuchł strajk tramwajarzy i robotników zatrudnionych w zajezdniach
 • 26 grudnia - o godz. 21:10 do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski
 • 27 grudnia - wybuchło powstanie wielkopolskie
 • 28 grudnia
  • utworzono Komendę Główną Wojsk Powstańczych
  • na wiecu nauczycieli w Poznaniu, w którym wzięli udział nauczyciele z Wielkopolski i Pomorza powołano Związek Dzielnicowy Stowarzyszeń Nauczycieli Polaków na zabór pruski
 • 29 grudnia - w Zielonej Kawiarni przy ul. Wrocławskiej odbyła się narada żołnierzy odnośnie zdobycia koszar przy ul. Grunwaldzkiej
Advertisement