Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

« 186818691870 »

W roku 1869 w Poznaniu:

Urodzili się: Jan Władysław Hozakowski, Paul Grabein

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

  • strajk na tle walk o podwyżki płac w przemyśle budowlanym
  • Staatsarchiv Posen zostało ulokowane w budynku pojezuickim wokół archiwaliów klasztornych
  • 8 marca - naczelny prezes Prowincji Poznańskiej, Horn wydał rozporządzenie o utworzeniu w Poznaniu Królewsko-Pruskiego Archiwum Państwowego (Königliche Preussische Staatsarchiv Posen), które powstało bez udziału Polaków
  • lipiec - strajki robotników fabryki Cegielskiego, czeladników ciesielskich i murarzy
Advertisement