Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

« 184718481849 »

W roku 1848 w Poznaniu:

Urodzili się: Jarosław Leitgeber

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • działający w Poznaniu Wydział Wojenny Komitetu Narodowego mianował szefem służby medycznej polskiej siły zbrojnej dr Teofila Mateckiego
 • 1 stycznia - otwarty został Przysionek śmierci
 • 20 marca
  • wybuchła bezkrwawa rewolucja w Poznaniu - początek wydarzeń wielkopolskiej Wiosny Ludów
  • powołano do życia Komitet Narodowy
 • 21 marca - dowódca 5. korpusu wojsk pruskich generał Friedrich Colomb przystąpił do tłumienia polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w Poznaniu
 • 22 marca
  • ukonstytuował się Komitet Niemiecki
  • z Berlina nadszedł rozkaz znoszący trwający od dwóch lat stan oblężenia w Wielkopolsce - wojsko pruskie zostało wycofane do fortów
  • ukazał się pierwszy numer „Gazety Polskiej”
 • 28 marca - do Poznania dotarł Ludwik Mierosławski
 • 1 kwietnia - Komitet Narodowy Polski zniósł część obowiązków chłopskich wobec dworów
 • 3 kwietnia - Jakub Krauthofer zmienia nazwisko na Krotowski
 • 6 kwietnia - do Poznania dotarł gen. Willisen - wysłannik króla Fryderyka Wilhelma IV mający na celu przeprowadzenie reorganizacji Księstwa Poznańskiego
 • 11 kwietnia
  • przed kwaterą gen. Willisena doszło do wrogiej jemu manifestacji szowinistów niemieckich
  • do Poznania przyjechał Juliusz Słowacki
 • 2 maja - w mieście doszło do wrogich Polakom wystąpień szowinistów niemieckich
 • 5 maja - następca gen. Willisena, nowy komisarz królewski gen. Ernest Pfuel, wprowadził w Poznaniu i całej prowincji prawo wojenne
 • 15 maja - powstało Towarzystwo Przemysłowe
 • 26 maja - odbył się wiec szowinistów niemieckich
 • 10 sierpnia - o godz. 9:44 do Stargardu Szczecińskiego wyruszył pierwszy pociąg z Dworca Jeżyckiego przy Gajowej, pierwszego dworca kolejowego w mieście - podróż trwała 7 godzin i 5 minut
 • druga połowa sierpnia - wybuchła w Poznaniu epidemia cholery
 • 9 września - powstało polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • 9 października - król pruski Fryderyk Wilhelm IV ogłosił amnestię dla wszystkich uczestników wydarzeń od marca do końca 1848 r.
 • 5 grudnia - władze pruskie zlikwidowały autonomiczne Wielkie Księstwo Poznańskie
Advertisement