Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

« 179417951796 »

W roku 1795 w Poznaniu:

Urodzili się: Friedrich Wilhelm Eduard Gerhard

Zmarli: Antoni Höhne

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

  • translokacja zbiorów z kolegium jezuickiego do pomieszczeń wynajętych przez kamerę w klasztorze franciszkanów
  • po III rozbiorze Polski władze prowincjonalne przeniesiono z Poznania do Warszawy
  • burmistrzem poznańskim został asesor kameralny von Lossow
  • opublikowano specjalne ustawy organizacyjne ograniczające handel żydowski w mieście
  • 10 stycznia - król pruski wydał rozkaz gabinetowy do podległych mu ministrów - w piśmie zaadresowanym do Kamery w Poznaniu nakazał, aby wszystkie rozporządzenia władz i urzędów w Prusach Południowych pisano w języku polskim lub łacińskim; ponadto dozwolono zatrudniać polskich urzędników z dawnych sądów grodzkich
  • 24 kwietnia - wydano obwieszczenie w sprawach podatkowych - utrzymano dawne podatki i podniesiono ich wysokość z 10% do 24%
  • sierpień - ogłoszono patent zapowiadający wprowadzenie i urządzenie hipoteki - wszyscy posiadacze dóbr ziemskich zobowiązani zostali do przedłożenia potwierdzenia posiadania swych posiadłości w okresie sześciu miesięcy
Advertisement