Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

« 15 lutego16 lutego17 lutego »

W dniu 16 lutego w Poznaniu:

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • 1697 - podczas sesji rady miejskiej w ratuszu odczytano uniwersał starosty generalnego wielkopolskiego w sprawie obrony miasta
 • 1863 - Kazimierz Kantak wystąpił w sejmie pruskim przeciw oszczerstwom rzucanym na polskich patriotów walczących z rosyjskim zaborcą
 • 1919 - o godzinie 18.00 w Trewirze został podpisany układ przedłużający rozejm między państwami Ententy a Niemcami, który objął również front wielkopolski i zakończył powstanie wielkopolskie
 • 1924 - odbył się zjazd burmistrzów wielkopolskich
 • 1927 - do Poznania przyjechał prezydent Polski Ignacy Mościcki
 • 1940 - powstał Związek Kraju Warty w Związku Niemieckiej Prasy w Rzeszy
 • 1945
  • ukazał się pierwszy numer „Głosu Wielkopolskiego” (w cenie 20 gr.)
  • odbyło się zebranie organizacyjne członków PPS
  • z Szamotuł przybył transport żywności i lekarstw
 • 1977 - przy ul. Dąbrowskiego 44 otwarto kawiarnię „Wiedeńska”
 • 1984
  • przy ul. Gajowej 4 m. 8 otwarto Mieszkanie-Pracownię Kazimiery Iłłakowiczówny
  • obchody 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Wielkopolska”
 • 1985 - obchody 40-lecia „Głosu Wielkopolskiego”
Advertisement