Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki

« 12 października13 października14 października »

W dniu 13 października w Poznaniu:

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • 1607 - Henrykowi Kijewskiemu powierzono dożywotnio stanowisko pisarza miejskiego
 • 1758 - Franciszkowi Weizerowi powierzono urząd pisarza miejskiego
 • 1914 - powstała pierwsza w czasie wojny tajna organizacja bojowa „Sęp”
 • 1930 - miała miejsce kolejna demonstracja antyniemiecka
 • 1939
  • dowódca wojskowy okręgu poznańskiego wydał zarządzenie, na mocy którego wszyscy Polacy utracili uprawnienia wypływające z tytułu pełnienia przez nich w przeszłości funkcji urzędnika państwowego
  • nadburmistrz zarządził rejestrację wszystkich wynajmowanych umeblowanych pokoi oraz obowiązkowe prowadzenie przez właścicieli ksiąg meldunkowych
 • 1945
  • do Poznania przybył transport 1050 beczek śledzi z UNRRA
  • przy ulicy Rzeczypospolitej 6 otwarto bar−dancing „Lido”
 • 1978 - przy ul. Głogowskiej otwarto pierwszy sklep nocny, czynny od 21.00 do 06.00
 • 1979
  • prof. dr hab. Wiktor Dega i prof. dr Gerhard Lukas z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle otrzymali tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego
  • w Salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotogramów Stefana Leszczyńskiego
  • w Zakładzie Anatomii Patologocznej Akademii Medycznej odbyła się konferencja poświęcona nowotworom
 • 1984 - Szkole Podstawowej nr 12 na osiedlu Zwycięstwa nadano imię generała broni Zygmunta Berlinga
 • 2003
  • rozpoczęła działalność Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
  • w CK „Zamek” rozpoczął się „Tydzień kina hiszpańskiego - Semana de cine espanol”
  • z okazji 750-lecia Poznania w Auli UAM wystąpiła amerykańska pianistka i kompozytorka jazzowa Carla Bley z zespołem
 • 2013 - odbył się 14. Poznań Maraton
Advertisement